Et slag i trynet for Sarpsborg!

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen kommenterer revidert nasjonalbudsjett.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Det  følger ikke med penger med til å innføre bemanningsnorm og sikre flere voksne i barnehagene Å gi barna våre en trygg oppvekst er en av de viktigste oppgavene vi har. Det er nedslående at barnehagebarna blir nedprioritert i dette budsjettet. Sarpsborg får store økonomiske utfordringer med innføring av ny bemanningsnorm.

Bemanningsnormer er ikke oppfylt i den enkelte kommune eller barnehage. Flere voksne i barnehagen er viktig, derfor må finansieringen på plass. Regjeringa gambler med fremtida til de ideelle barnehagene.

Sarpsborg står ovenfor tøffe prioriteringer pga. regjeringen

Sarpsborg får en ekstra utgift på over 50 mill. Jeg er bekymret for hvilke prioriteringer politikerne i Sarpsborg må gjøre som følge av denne store ekstraregningen. Både private og kommunale barnehager lider under denne politikken. Jeg frykter for tilbudet og forventer at det kommer mer penger i statsbudsjettet for 2019.