Nærbilde av en gammel og en ung hånd, den gamle støttes av den unge. Foto: Øivind Haug

Etterlengtet kontakt med våre aller nærmeste

Av: Linda Engsmyr, utvalgsleder for Helse og velferd

Linda Engsmyr

Kommunen står nå overfor store utfordringer og fremtiden er uviss. Mange beslutninger må tas som igjen former vår hverdag.  Så hvordan kan vi gjøre hverdagen best mulig for våre innbyggere?

Kommunikasjon er viktig, det å kunne snakke med sine nære og kjære har mye å si for trivselen og tryggheten for alle mennesker.

Et av tiltakene er at Sarpsborg kommune har i disse dager anskaffet over 50 nettbrett. Alle sykehjem, bofellesskap og helsehus for tildelt disse, slik at vi nå kan tilby video samtaler med familien. Våre ansatte vil være behjelpelige med å få organisert disse samtalene. De pårørende som ønsker en video samtale må kontakte det respektive sykehjemmet, for å avtale tid.

Når vi måtte innføre besøksforbud på våre institusjoner, så mistet mange den muligheten. Jeg synes det er flott at  vi har anskaffet nettbrett  til alle institusjonene våre. Det kan forhåpentligvis bidra til at flere kan se og høre sine kjære, og at dette kan være et bidrag til en litt lettere hverdag i denne spesielle situasjonen vi nå står i.