To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Flertallspartienes forslag til budsjett 2021

Les vårt forslag til budsjett for Sarpsborg kommune her

Sindre Martinsen-Evje

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG etablerte i 2019 en politisk plattform for utviklingen av Sarpsborg frem mot 2023. Budsjettet er i tråd med de satsingene som vi la til grunn i vår samarbeidsavtale.

Det var ingen som kunne forestille seg at det skulle bryte ut en pandemi som skulle påvirke verden og Sarpingene slik vi står i akkurat nå.  Økonomisk er vi i en usikker tid da vi ikke helt vet hvordan dette vil påvirke kommuneøkonomien på sikt. Men koronaepedemien vil ha påvirkning på kommuneøkonomien i lang tid fremover.

Hvis vi skal nå målene vi har satt oss er det helt avgjørende at vi har orden i kommuneøkonomien. Vi vil til enhver tid arbeide for en kommuneøkonomi som sikrer et varig godt lokalt velferdstilbud. Ansvarlig økonomisk styring er derfor høyst nødvendig. Det tar samarbeidspartiene på alvor.

Partiene har lagt kommunedirektøren sitt forslag til grunn for arbeidet, slik at de politiske prioriteringer er synliggjort som endringer fra kommunedirektørens dokument.

Samarbeidspartiene trekker frem fem hovedmål:

•Vi skal være en attraktiv kommune å bo, leve og arbeide i. Vi vil legge til rette for næringsutvikling, arbeidsplassvekst og et seriøst arbeidsliv.  

•Vi skal ha et bærekraftig Sarpsborg og vi skal gjøre Sarpsborg til en grønn og klimavennlig by. Vi har som mål å redusere utslipp av klimagasser med minimum 40 % fram mot 2030.

•Vi skal være på barnas side. Vi legger fokus på tidlig innsats og like muligheter for alle.

•Vi skal ha en eldreomsorg som gir aktive og trygge innbyggere som fremmer god helse og gir økt livskvalitet.

•Vi skal arbeide for gode lokalmiljøer. Vi ønsker å skape levende lokalsamfunn i hele kommunen.

Hovedprioriteringer i budsjettet:

Vi er i en periode med stort press på tjenestene, men det er verdt å nevne at rammene innenfor viktige kommuneområder er styrket allerede i utgangspunktet.

Hovedfokuset i budsjettet vårt er tiltak som går til barn og unge og familier, frivilligheten og med et sterkt fokus på miljø og klima i våre endringer.

Her kan du lese vårt endringsforslag til budsjettet: