Fremtidens skole er leksefri!

Desiré Craggs i Sarpsborg Arbeiderparti har skrevet innlegg om hvorfor leksefri skole er viktig for oss! Sarpsborg Arbeiderparti jobber nå for et prøveprosjekt på 2 av våre skoler med oppstart høsten 2018.

Desiré Craggs

Lekser i skolen har vært etablert praksis i all den tid vi har hatt offentlig grunnskole i Norge. Opprinnelig startet man med lekser her til lands den gangen det var vanlig med omgangsskole. En tid hvor lærere reiste rundt i by og bygd, og hvor det ikke var skole 5 dager i uka 190 dager i året. Men selv om skolesystemet har endret seg, så har leksene blitt stående.

Repetisjon er viktig for å lære. Det er et faktum vi ikke bestrider. Vi tror bare ikke at det er en positiv repetisjon på ettermiddagene. Vi tror ikke at like lekser hver dag i uke etter uke skaper motivasjon. Vi tror ikke lekser på ettermiddagen etter full dag i skole og SFO skaper lærelyst. Vi tror ikke lekser er det som sikrer at barna våre har lysten, viljen og engasjementet til å fullføre et langt utdanningsløp.

Derimot så ser vi av forskning at lekser skaper forskjeller. De av oss som har barn i skolepliktig alder kjenner det på kroppen. Vi hører det fra andre foreldre. Barna understreker det hele når de sier at de vil ha mer tid til venner og aktiviteter. De signalene må vi ta på alvor! For barna er fremtiden – og fremtiden fortjener å bli hørt.

Det er mange år siden «Fastskoleloven» av 1860 sikret permanente skoler og omgangsskolene ble faset ut. I løpet av disse årene har det skjedd mye i norsk skole. Den offentlige skolen vi har i dag er bygd på prinsippet om at alle barn og unge skal få lik mulighet til utdanning, uavhengig av bakgrunn eller familiens økonomi. Skolen er en arena for å utjevne de sosiale forskjellene. Men lekser har lenge vært elefanten i den norske skolen. Det er et faktum at det er forskjell på hvilken oppfølging barn får på hjemmebane, det er forskjell på hjemmesituasjonene og det er forskjell på barns evner. Forskning viser også at lekser kan gi stressrelaterte sykdommer. Allikevel har lekser blitt beholdt.

Sarpsborg Arbeiderparti mener at det er på tide å fjerne leksene som arbeidsform i norsk skole. Det er på tide at barna får gjøre skolearbeid i skoletiden. For barn skal ikke pålegges overtidsarbeid. Barn skal få være barn!

Sarpsborg Arbeiderparti tror på barns rett til fritid. Friheten til å leke, friheten til å gjøre ting som er gøy og ikke minst friheten til å være med på aktiviteter som fotball, kor og teater. Frihet til å ha en skoledag hvor barna kan avslutte skolearbeidet når de drar fra skolen.

Sarpsborg Arbeiderparti tror på skolen som arena for å utjevne forskjeller. Like muligheter for alle barn. Likhet basert på at alle barn skal få de samme mulighetene ut i fra barnets individuelle ståsted, evner og muligheter.

Sarpsborg Arbeiderparti tror på samfunnets ansvar for å legge til rette for de svakeste i samfunnet vårt. Solidaritet går alltid nedover, og det er ikke solidarisk å beholde et arbeidsverktøy som fremfordeler de ressurssterke.

En god offentlig skole endrer seg i takt med endringene i samfunnet. Det er en av grunnene til at Sarpsborg Arbeiderparti har stått på for å få digitale verktøy inn i skolen. Barns oppvekst er et av de viktigste områdene for vår kommune, og det er et av de områdene vi skal ha den beste politikken på.

Derfor ønsker vi nå å sette i gang et prøveprosjekt på 2 av våre skoler. To skoler som kan prøve ut leksefri for alle elever på alle trinn. Vi håper at prosjektet kan være klart for oppstart allerede fra høsten 2018. Vårt mål er at dette prøveprosjektet skal være starten på en endring for alle Sarpsborg-skolene.

For Sarpsborg Arbeiderparti er dette et ledd i en viktig satsning på barns oppvekstsvilkår!