Jonas Gahr Støre

Friluftsliv for alle

Av: Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje

Denne uka er det Friluftslivet uke, hvor vi feirer norsk natur og friluftsliv – og hele Norge inviteres til å bli med ut på tur ut i naturen. Over hele landet kan vi få delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, idrettsråd, friluftsråd og kommunen der vi bor.  Satsing på friluftsliv er blant våre aller viktigste tiltak for god folkehelse. Ved å ivareta og sikre allemannsretten og sikre strandsonen for allmennheten, bidrar vil til at alle får muligheten til å oppleve gleden ved det enkle friluftslivet, gjennom å gjøre naturområder lett tilgjengelig for alle. Arbeiderpartiet mener at allemannsretten er så viktig at vi vil grunnlovsfeste den.  Vi har lange tradisjoner for å bruke og høste av naturen. Kommunene og de frivillige organisasjonene er viktige premissleverandører for å legge til rette for friluftslivet. Arbeiderpartiet vil videreføre de norske friluftslivstradisjonene, med vekt på det enkle, miljøvennlige og ikke-motoriserte norske friluftslivet, samtidig som vi mener det må legges til rette for et større mangfold av friluftslivsaktiviteter i naturen.  Friluftslivet er i endring og vi opplever i dag at stadig nye aktiviteter tar naturen i bruk for friluftsliv og lek. Arbeiderpartiet mener det må legges til rette for at de ulike friluftsaktivitetene er tilpasset hverandre, slik at tradisjonelle aktiviteter som tur og skigåing ikke kommer i konflikt med raske og arealkrevende aktiviteter. Vi vil styrke det norske friluftslivet ved å legge til rette for at nye grupper skal ta del i naturopplevelser og friluftslivsaktiviteter vil vi bidra til å legge til rette for at flere kommer seg ut i naturen. Arbeiderpartiet vil kjempe for at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle, og for at friluftsliv skal være en mulighet for alle – uavhengig av bakgrunn og lommebok.

Arbeiderpartiet vil sikre midler til oppkjøp og legge til rette friluftsområder i nærmiljøet. Kommunene har den viktigste rollen i arbeidet med å ivareta arealer og anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. De frivillige organisasjonene er en særlig viktig aktør for å få nye grupper til å bruke mulighetene for friluftsliv i nærmiljøet. 

Godt valg!