Frivilligheten i Sarpsborg er unik!

Les Mona Brevik, 8.kandidat fra Sarpsborg Arbeiderparti til årets kommunevalg, sitt innlegg om frivillige, lag og foreninger og hva Sarpsborg Arbeiderparti vil de neste 4 årene.

Mona Brevik

Det er med stor glede jeg leser om det ene prosjektet etter det andre hvor frivillige tråkker til med senior kafeer, bygger nye turstier og en rekke ulike kulturarrangementer. Det jobbes i idrettslag, speideren og innenfor musikk. Overalt står de frivillige på dag etter dag, uke etter uke.

Dette betyr mye for vårt lokalsamfunn, og Sarpsborg Arbeiderparti ønsker at alle skal få anledning til deltakelse, uavhengig av bakgrunn.

Sarpsborg Arbeiderparti ønsker i neste valgperiode (2019 – 2023) å sette fokus på frivilligheten og legge til rette for dette gjennom vår politikk. Vi har prioritert frivilligheten høyt i vårt program. Kultur, idrett og frivillig arbeide gir tilhørighet og øker livskvaliteten.

Sarpsborg Arbeiderparti vil jobbe for at flere skal føle fellesskapet frivilligheten gir. Vi vil legge til rette for gode arenaer for samarbeid mellom kommune, frivillige, profesjonelle og amatører. Vi har stor tro på at dette skal bli et godt og fruktbart samarbeid som vil stimulere til flere frivillige. Sarpsborg kommune trenger alle disse flinke, gode og positive menneskene som gjør en innsats for hele samfunnet vårt.

Sarpsborg Arbeiderparti ønsker å utvikle nærmiljøene og sørge for at skole og andre offentlig bygg er tilgjengelig for aktivitet slik at flest mulig kan være aktive og ha en meningsfull hverdag.

Det er med stor spenning vi nå skal følge utviklingen av Sarpsborg Scene og det tilbudet som det blir lagt til rett for der. Gleder meg til å se dette ferdigstilt og tatt i bruk. Dette er viktig politiske valg som utvikler og skaper nye muligheter for kulturen i byen vår.

Men dette klarer ikke kommunen og politikerne alene Vi er avhengige av alle de flott frivillig som gjør en innsats dag etter dag.  Så en stor takk til deg som bidrar, og vi håper at flere i fremtiden også tar steget og blir med.