Frivilligheten trenger DEG!

Av: Mona Brevik, fraksjonsleder utvalg for kultur og oppvekst

Mona Brevik

Mona Brevik

Frivilligheten håper å se deg på en arena og møteplass.

I 2022 er det frivillighetens år, og det skal feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommunen næringsliv og alle andre både nasjonalt og lokalt.

Frivilligheten i Sarpsborg er en viktig bidragsyter i byen vår. Den gjør at idrettslag, kultur og alle andre plasser for frivilligheten har vært en viktig brikke for utvikling av by, trivsel og et godt sted å bo.

Frivilligheten gir møteplasser, og muligheten til å tilhøre et fellesskap.

Etter de 2 årene som har vært nå trenger frivilligheten hjelp til å komme i gang igjen.

Arbeiderparti er klare på sitt bidrag:

Vil gi full momskompensasjon til frivillige organisasjoner – nei til skatt på dugnad! Dette er frivillighetens viktigste krav.

I Sarpsborg er det bevilget kr 100 000 til frivillighets året 2022.

Gratis utlån av sports- og friluftsutstyr er et viktig bidrag for å få alle i aktivitet, det reduserer sosiale forskjeller og er bra for miljøet. Stolte over av Sarpsborg har etablert Dumpa ikke minst når vi ser alle som bruker dette tilbudet og for en flott møteplass det har blitt.

Ditt bidrag er viktig, hvor mye bestemmer du, men alle har noe de kan bidra med. Møteplassene er viktig for alle, både med tanke på de oppgavene som blir gjort, men ikke minst det sosiale som dette gjør i samfunnet med tanke på felleskapet.

Stor takk til deg som allerede bidrar med din tid som frivillig, uten dere vil mye stoppe opp.