Jonas Gahr Støre

Frivilligheten trenger DEG

Av: Mona Brevik

Mona Brevik

Etter over 1,5 år med pandemi skal vi tilbake til hverdagen, skole, kultur, jobb, idrett og alt det som våre hverdager består av.

Frivilligheten i Sarpsborg er en viktig bidragsyter i byen vår. Den gjør at idrettslag, kultur og alle andre plasser for frivilligheten har vært en viktig brikke for utvikling av by, trivsel og et godt sted å bo. Nå trenger de hjelp og støtte til å komme i gang igjen.

Arbeiderparti er klare på sitt bidrag:

Vil gi full momskompensasjon til frivillige organisasjoner – nei til skatt på dugnad! Dette er frivillighetens viktigste krav.

I 2022 er det frivillighetens år, og det skal feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommunen næringsliv og alle andre både nasjonalt og lokalt.

Ditt bidrag er viktig, hvor mye bestemmer du, men alle har noe de kan bidra med. Nå det trenger vi DEG håper å se deg på en arena og møteplass.