Frp og bompenger

Svein Larsen, gruppeleder i Sarpsborg Arbeiderparti, påpeker at FRP taler med to tunger når de snakker om bompenger.

Svein Larsen

Det er åpenbart at valgkampen er i gang, for nå har Frp stort behov for å hevde at de er i mot bompenger. Både i en helsides annonse og i et leserinnlegg av Erlend Wiborg i SA, hevdes dette som en sannhet. Nok en gang velger partiet dobbeltkommunikasjon i håp om at velgerne ikke skal avsløre dem.

For hva er de faktiske forhold når det gjelder Frp og bompenger? De har sittet i regjering i seks år, sågar med de to viktigste ministerpostene når det gjelder finansiering av vei, nemlig finansministeren og samferdselsministeren. De har altså hatt alle muligheter til å finansiere veiutbygging, inkludert «Bypakke Nedre Glomma», over statsbudsjettet, men de gjør det ikke! Det vi imidlertid ser er at antallet milliarder som kreves inn i bompenger aldri har vært høyere.

Også lokalt i Sarpsborg er Frp FOR bompenger. De har foreslått i bystyret at en ny bru over Glomma skal finansieres med bompenger. Da låter det rimelig surt når man utbasunerer at man er i mot bompenger.

Utbyggingen av veier, inkludert gang- og sykkelveier, er helt nødvendig for Sarpsborgs framtid. Skal vi tiltrekke oss ny næring og nye arbeidsplasser, må vi legge bedre til rette både for varetransport og kollektivtransport. Det er også helt nødvendig å se dette i sammenheng med hele Nedre Glomma.

Når det så gjelder finansieringen av dette, så har Arbeiderpartiet hele tiden vært åpen for at staten skal ta så stor andel av kostnadene som mulig, gjerne hele. Men det har regjeringa, med Frp i spissen, sagt nei til. De har sagt at det blir ingen utbygging i Sarpsborg uten at det bompengefinansieres.

Skulle det nå være sånn at Erlend Wiborg eller Stein Erik Westli har kontakter som de kan påvirke for at regjeringen allikevel vil komme med store penger til veiutbyggingen i Sarpsborg, skal jeg være den første til å juble. Men inntil det skjer, kan jeg ikke annet enn å påpeke at Frp taler med to tunger, og minst en av dem er falsk.