Godt nytt år!

På årets siste dag er vi i ferd med å legge et spennende 2015 bak oss. For oss i Sarpsborg Arbeiderparti var 2015 et intensivt år hvor valgkampen tok mye tid og krefter. Takket være våre over 100 frivillige fikk vi frem budskapet vårt og vant valget. Denne valgseieren hadde ikke vært mulig uten våre gode venner i fagbevegelsen og de dyktige AUFerne våre. Som partileder har jeg kun en ting å si; tusen takk!

original_1478639269_8912492

Høsten 2015 var også tida hvor vi gjennomførte viktige vedtak i Sarpsborg bystyre. Vi fikk igjennom et godt budsjett som peker ut veien mot full eneromsdekning på langtidsplass på sykehjemmene våre, berget utekontakten og styrket skolen. Vi vedtok også å videreføre bestemmelsene i den gamle arbeidsmiljøloven om midlertidige ansatte i kommunen.

Nå står 2016 for døren og det blir et spennende år. Vi skal arbeide med løsninger for utvidelse av Ravneberget fengsel, nytt bibliotek, utvikling av skolene våre, skape arbeidsplasser og mange andre viktige spørsmål.

Dette arbeidet blir bedre jo flere som deltar. Kanskje nettopp du sitter på ideen som kan ta Sarpsborgsamfunnet inn i de neste 1000 årene. Jeg oppfordrer alle om å engasjere seg i sitt arbeiderlag, fremme forslag, delta i diskusjonene og å forme Sarpsborg!

I 2016 forsøker vi noe nytt, vi har lagt årsmøtet vårt på en lørdag. Det skal gi oss bedre tid til de politiske diskusjonene. Jeg håper du setter av datoen for å delta på Sarpsborg kanskje viktigste politiske verksted lørdag den 5.mars.

Jeg ønsker deg og dine en flott nyttårsfeiring og et godt 2016.

Med vennlig hilsen

Fredrik Bjørnebekk-Waagen

Partileder, Sarpsborg Arbeiderparti