Gratulerer med kvinnedagen!

Av: Karin Brenden Korneliussen

Karin

Kampen for likestilling og kvinners rettigheter er en frihets og rettferdighetskamp som Arbeiderpartiet alltid har kjempet. 

Sammen med kvinnebevegelsen og fagbevegelsen har vi stått i front og vunnet fram i viktige saker som stemmerett, lovfestet rett til skole og barnehage, foreldrepermisjon, likelønn og selvbestemt abort. 

Landets første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, var en av dem som kjempet gjennom endringer i abortloven som ga kvinner rett, aksept og mulighet til å bestemme over egen kropp. Hun stoppet også praksisen der en nemnd tok avgjørelser for kvinner. 

I 2019 har vi fått en høyreregjering og en kvinnelig statsminister som tar oss tilbake i tid og reverserer fremskritt i kvinners rettigheter og i likestillingskampen. Tiden for likestillingsseire er langt fra over.

Vi skal kjempe videre for lik lønn, rett til heltidsstillinger, og naturligvis ta tilbake kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Vi skal kjempe mot trakassering, sosial kontroll og vold i nære relasjoner. 

8. mars er ikke en dag der vi kun skal være fornøyd og huske kampene som er vunnet. Nye kamper skal vinnes om vi skal nå våre mål om likestilling, frihet og rettferdighet. Bli med oss i kampen for et samfunn der alle har like muligheter!

Gratulerer med dagen!