Gratulerer til Alvimhaugen skole!

Vi har hatt gleden av å være med elever og ansatte på Alvimhaugen skole når de skulle feire at de har blitt godkjent som helsefremmede skole. Latteren satt løst når elevene sang skolens nye sang og danset BLIME dansen i gymsalen. De var tydelig stolte av hva de hadde klart og få til på skolen sin- sammen! Av: Sindre Martinsen-Evje og Therese Thorbjørnsen

Elver ved Alvimhaugen skole, foto: Stina Mikalsen SA

Alvim, ja her har vi det bra!

Alvim, stedet alle er gla`

Skolen vår er hva den gjør

RØRE-skole, ambassadør.

Frokost, grøt av havre hver dag,

FYS FO, alles favorittfag

Alvim, Alvim er skolen vår!

Alvim, Alvim er skolen vår. (Utdrag fra skolens nye sang)

En skole som viser vei

Å bygge et nærmiljøhus der det er sammenheng mellom skole, SFO og lokalsamfunnet på Alvim har vært et stort mål for Alvimhaugen skole. De har ønsket et tettere bånd og å skape en tilhørighet for barn og voksne for hele lokalsamfunnet. Det har de klart!

På Alvimhaugen skole har de tilbud om aktiviteter på skolens arena hver eneste dag. Det gjelder for alle som bor på Alvim, ikke bare for skolens elever. De har tilbud som allidrett, musikk, dans og drama, åpent bibliotek og de har leksehjelp. De tilbyr utlån av SFO og gymsal og det er gratis barnepass ved foreldremøter. Det gjennomføres 4- års kontroller med lege og helsesøster på skolen og i tillegg har skolen opparbeidet seg et tett og nært samarbeid med topp-idretten i nærområdet.

Alt for å skape et levende lokalsamfunn- der alle skal ha muligheten til å være med!

Sunn mat og fysisk aktivitet i skolehverdagen

Å sørge for at barna våre får i seg sunn mat i løpet av skoledagen vet vi er bra for folkehelsa, og vi vet at frokostinntak kan ha positiv effekt på skoleprestasjoner.

På Alvimhaugen serverer de alle elevene god og næringsrik frokost fire ganger i uken, noe som tas godt imot av elevene.  Da får de spist og kost seg sammen- før skoledagen starter. I tillegg har skolen satt i gang en felles skolefruktordning som er svært populær blant elevene.

Med en målrettet innsats har de også gjort uteområdene attraktive og innbyderne for elevene som går der slik at det er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet og lek igjennom dagen, i tillegg har 5 og 6 trinn fysisk aktivitet lagt inn i timeplanen sin med egen pedagog. Skolen legger også  til rette for turer med hele skolen rundt i Sarpsborg og de har  svømming i Sarpsborghallen.

"Vi vil at alle våre skoler skal bli godkjent som helsefremmende skoler"

For Arbeiderpartiet er det viktig at Sarpsborg skal være et godt sted å vokse opp, der våre barn og unge gis gode forutsetninger for lærling og livsmestring gjennom oppveksten.

Hannestad og Alvimhaugen skole er først ute med å bli godkjent som helsefremmende skoler her i Sarpsborg. Vi er imponert over hvilken innsats som er lagt ned og alt det positive som skjer rundt på skolene våre. Vi vet at flere skoler i Sarpsborg er på god vei til å bli helsefremmede de også.

Vi mener at skolen er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn og unge. Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet.

Sarpsborg Arbeiderparti har som mål at alle våre skoler og barnehager skal bli godkjent som helsefremmende. Det skal vi være med å legge til rette for. God helse og livskvalitet er en forutsetning for barn og unges utvikling, læring og mestring.

Sunn mat, det er god medisin.

Svømming, gjør vår skoledag fin.

Trivselslek hvert friminutt,

Aktiv læring til skolens slutt.

Turer, ja så ofte vi kan.

Kulås, dit går vi alle mann.

Skolen, makan til supert syn!

Skolen, flotteste sted i by`n!