Gruppelederen som innerst inne er litt «raddis»!

Mange av oss har en mening om andre mennesker. Vi baserer dette på hvordan vi oppfatter de, hvordan vi har møtt de, og hva vi vet om de. Mange har nok også en mening om Sarpsborg Arbeiderparti sin gruppeleder, Svein Larsen. Vi har tatt en prat med Svein, for kanskje kunne vi få vite noe mer om hvem denne mannen er?

Mange starter sitt politiske engasjement i tidlig alder. Mange melder seg tidlig inn i en politisk organisasjon. Mange bruker ungdomstiden sin på politiske møter, demonstrasjoner og snakker med store ord om sitt politiske engasjement. Noen går hele livet og er engasjerte, men lar det være med det. Andre, som Svein Larsen som er gruppeleder i Sarpsborg Arbeiderparti, velger i voksen alder å melde seg inn i politikken og bruke engasjementet sitt til noe mer!

«Jeg har alltid vært engasjert», sier Svein, og forteller om sitt engasjement for barn og unge, og ikke minst voksne, igjennom hele sin arbeidskarriere. For selv om han ikke har drevet med politikk i en «evighet», så har han vært samfunnsengasjert siden studietiden.

Hadde Svein engasjert seg i sin ungdom, som er noen ti år siden, så hadde vi trolig sett han med litt halvlangt hår, palestina-skjerf og buttons med slagord som «Nei til atomvåpen» på jakka. I stedet så er den Svein Larsen vi har møtt i det politiske liv, en voksen mann som velger sine ord med omhu, og som selv om han har sterke meninger i mang en politisk sak – også er en brobygger og den som finner løsninger som favner bredt og skaper enighet.

Det er på mange måter enkelt å være engasjert, og ha meninger om hva som skjer rundt oss – men det er et ekstra skritt å ta når man velger å melde seg inn i et politisk parti og også aktivt engasjere seg i det politiske arbeidet.

I Arbeiderpartiet er bredden viktig. Det er viktig å ta vare på de politiske engasjerte ungdommene som vi møter igjennom AUF. Vi ønsker å ha deres engasjement med oss. Samtidig så ønsker vi hjertelig velkommen de som kommer fra fagbevegelsen. Det er viktig å ta vare på engasjerte mennesker. I tillegg til disse, så er det avgjørende å få med de som velger å engasjere seg i voksen alder. Vi tror på bredden vår. Vi tror at dette er det som skal til for at vårt Arbeiderparti skal fortsette å være i endring og i utvikling, og for at Arbeiderpartiet skal fortsette å skape god politikk for våre medlemmer, våre velgere og for utviklingen av vårt samfunn.

Denne «smeltedigelen» av ulike bakgrunner, er med på å skape grobunn for diskusjoner, den er med på å gi takhøyde for ulike meninger og den er med på sikre at vi skaper politikk for fremtiden.

Vi har tatt en prat med Svein Larsen, en av mange politikere vi ønsker å presentere. For han er en av alle de som skaper det mangfoldet vi har i Sarpsborg Arbeiderparti.

Svein Larsen

Svein, hva var det som fikk deg til å starte med politikk? Jeg starta relativt sent med å være aktiv i Arbeiderpartiet. Meldte meg inn først i 2005, da var jeg 46 år. Jeg har nok vært politisk interessert hele mitt voksne liv, men ikke medlem av noe parti. På den tiden jobbet jeg for AOF med ansvarsområde «voksne med lese- og skrivevansker». Under den tiden vokste det nok fram en erkjennelse av at jeg er sosialdemokrat og grunnleggende enig i det Arbeiderpartiet står for.

Hvilke saker er dine viktigste - og hva vil du med dem? Som gruppeleder for bystyregruppa til Arbeiderpartiet, kommer jeg nært på alle saker. Det er derfor vanskelig å peke på enkeltsaker som er viktigere enn andre. Jeg er opptatt av det totale tilbudet Sarpsborg kommune kan gi til innbyggerne.

I den sammenheng vil jeg trekke fram kommunens økonomi som et viktig tema. Jeg mener det er alt for store forskjeller på kommunenes inntekter, og at Stortinget burde ha gått mye lenger i å utjamne inntektene slik at innbyggere over hele landet kan få et tilnærmet likeverdig tilbud.

Hva er ditt beste politiske minne? Det må være valget i 2007. Da hadde jeg for første gang sagt ja til å stå på lista ved kommunevalget, som «listefyll». Jeg ble derfor svært overrasket da partiledelsen ringte og lurte på om jeg kunne ta på meg vervet som leder av helse- og sosialutvalget.

Derfra og til nå har det vært mange gode minner og gode fighter med opposisjonen i bystyret.

Hvis du kunne endre en ting i verden - hva ville du gjort? Oi, det var et stort spørsmål. Det må kanskje være å få bukt med barnefattigdommen.

Til sist, fortell en ting vi kanskje ikke vet om deg! Det er vel ikke så mye ekstraordinært å fortelle. Jeg lever rolig liv i Løkkevika, er gift med Elisabeth, har tre barn og to barnebarn. Jeg liker å være på sjøen og fiske. En liten hemmelighet er kanskje at jeg planlegger å dra på jordomseiling når jeg blir pensjonist.

Mens Svein snakker, bryter Therese Thorbjørnsen inn: «Svein var raddis når han var ung! Fortell om bilen din, Svein!»

Og da må vi nesten spørre, var du «raddis» når du var ung? Jeg var kanskje det 😉 Jeg hadde en Renault 4, med klistremerker i bakruta. Blant annet et med: «Nei til atomvåpen!»