Hektiske dager for Elise

Vår stortingsrepresentant, Elise Bjørnebekk-Waagen har sendt oss noen ord fra Stortinget. Det jobbes intenst for gode løsninger, og Elise er en av mange stortingsrepresentanter fra AP som står på i denne spesielle situasjonen vi nå står i.

Elise Bjørnebekk-Waagen

På Stortinget handler alt om bekjempelse og tiltak mot korona-pandemien. Det jobbes dag og natt, på tvers av partier, for å få på plass tiltak for å gjøre situasjonen litt lettere. Det er flott å se hvordan uenighet settes til side for å stå sterke sammen gjennom denne krisen.

I tillegg til å være en helsekrise rammer korona-pandemien bredt. Jeg sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og jobber derfor spesielt opp mot saker som tiltak for personer som kan stå i fare for å miste jobben, permitterte og omsorgsdager for foreldre.

Første del av krisepakken ble vedtatt mandag. Her vedtok Stortinget blant annet:

  • At folk som blir permittert skal sikres lønn i 20 dager. Fellesskapet skal ta regninga, ikke bedriftene. Lavtlønte som blir permittert skal få en høyere sats, og lærlinger vil få en inntektssikring som er på nivå med lærlinglønna
  • At foreldre som er hjemme med barn skal få en dobling av perioden for omsorgspenger, 20 dager for hver av foreldrene
  • Inntektssikring for frilansere, selvstendige næringsdrivende og kunstnere. De får en kompensasjon der dekningsgraden er på ca 80% av gjennomsnitt av siste tre års inntekt opp til 6G, fra dag 17
  • Utgiftskutt for bedrifter

I dag 19. mars behandler Stortinget nye krisetiltak. Disse omhandler blant annet nye tiltak for å redusere utgiftene til bedrifter, økonomisk støtte til NAV, helsevesen og kommuner, inntektssikring for studenter, tiltak for kultursektoren og tiltak innenfor samferdsel.

Mange tar kontakt og har spørsmål og innspill. Det er flott. Situasjonen utvikler seg, det kommer stadig nye problemstillinger, og flere tiltak kommer til å bli nødvendig.

Vi vet at mange har krevende dager. Utrygghet for sykdom, inntekt og fremtid preger mange. Vi vet også at det er barn og unge som nå har det ekstra vanskelig når skoler og barnehager er stengt.

Politisk må vi gjøre alt vi kan for å komme oss gjennom dette, og sammen må vi ta vare på hverandre i tiden fremover. Jeg håper vi kan slå ring rundt store og små som har det ekstra krevende i disse dagene.