T

Hele, faste stillinger

Therese Thorbjørnsen vil jobbe for at Sarpsborg blir en heltidskommune. Dette er en av de viktigste sakene den kommende perioden for Sarpsborg Arbeiderparti.

Therese Thorbjørnsen

Innenfor helse og omsorg jobber kun én av tre heltid i norske kommuner i dag. Sarpsborg Arbeiderparti ønsker at hovedregelen skal være hele, faste stillinger. Det gir de ansatte trygge arbeidsforhold og forutsigbarhet i livet. Og det gjør at de som får tjenestene, har trygge og kjente fjes å forholde seg til. 

Sarpsborg skal være en heltidskommune. Heltid er en av vår tids viktigste saker. Det er dypt urettferdig at det nettopp er kvinner i offentlig sektor som er utsatt for deltidskrisen, og det må vi gjøre noe med. Arbeiderpartiet vil skape et arbeidsmiljø for våre ansatte som er trygt, godt og forutsigbart. Vi ønsker å løse deltidskrisa og innføre en heltidskultur i vår kommune. Til det trenger vi å jobbe nært sammen med partene i arbeidslivet. I Sarpsborg har vi i løpet av de fire siste årene økt den gjennomsnittlige stillingsprosenten. Denne jobben skal vi fortsette med. 

Vi vet at flere hele stillinger gir mer trygghet for ansatte, bedrer likestillingen, gjør rekruttering enklere og bedrer kvaliteten på omsorgs- og velferdstjenestene. Flere hele stillinger vil være en hovedprioritet for Arbeiderpartiet i neste periode. 

På mandag er det valg, og det er mange som velger sin egen arbeidsgiver. Vi skal være det partiet som bidrar til at ansatte i kommunen føler trygghet. Det blir kvalitet av at din kommune drives av ansatte i hele, faste stillinger! Godt valg!