Hjelp de utsatte barna i Moria-leiren nå!

Styret i Sarpsborg Arbeiderparti har vedtatt følgende uttalelse på et ekstraordinært styremøte.

Hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå! 

Sarpsborg Arbeiderparti støtter oppropet «Evakuer barnefamilier fra Moria nå!».

«Norge må bidra til å evakuere barna fra de umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning! 7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på.

Norge og andre land står nå i en ekstraordinær og krevende situasjon. Korona-pandemien preger oss alle, og store deler av statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen. Alle forstår at det er en krevende tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer, representerer det nye viruset enda en økt fare. Karantene og strenge hygienerutiner som vi benytter for å beskytte oss selv og andre, er umulig å håndheve og de som bor der har ikke mulighet til å beskytte seg mot viruset. Og få, om noen, vil motta adekvat behandling.

Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID-19, bor det kronisk syke barn i leirene som har store behandlingsbehov. Et akutt virusutbrudd vil kunne beslaglegge den lille helsehjelpen som fins. I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene deres blir syke eller dør.

Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i europeiske land. På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.».

Sarpsborg Arbeiderparti mener at Norge umiddelbart må bidra til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria.

På vegne av styret i Sarpsborg Arbeiderparti Desiré Craggs, leder