T

Hjemmetjenesten i Sarpsborg er et satsingsområde!

Alle ansatte i hjemmetjenesten skal oppleve tillit, og det skal være rom i arbeidshverdagen slik at de kan gjøre jobben sin på best mulig måte. Brukerne av hjemmetjenesten skal få et trygt og godt tilbud som er tilpasset deres behov. Sarpsborg Arbeiderparti jobber politisk ut ifra et mål om styrking av hjemmetjenesten i kommunen vår – men for å styrke må vi også ha kunnskap. Vi mener at en tidsbegrenset kartlegging er et virkemiddel som gir oss kunnskap og informasjon til å ta de rette beslutningene.

Tre helsearbeidere står utenfor et sykehus. Foto: Øivind Haug

Vi skal ikke stå med stoppeklokke når våre ansatte er ute på hjemmebesøk hos brukere av hjemmetjenesten i Sarpsborg kommune. Vårt mål er en styrket hjemmetjeneste og at flere av våre innbyggere skal kunne bo lenger hjemme.

Det utfordringsbildet vår kommune står overfor i fremtiden kan ikke møtes utelukkende med at vi gjør mer av det samme som vi alltid har gjort. Sarpsborg kommune har tatt kunnskapen om utfordringsbildet innover seg. I vår helse- og omsorgsplan, som ble vedtatt av bystyret i 2017, fremkommer det at hjemmetjenesten er et satsingsområde i Sarpsborg kommune. Av den grunn etablerte vi i 2019 hjemmetjenesten som egne virksomheter og av samme grunn styrkes hjemmetjenesten med millioner i budsjettene for 2020 og fremover.

De siste dagene har det versert i både aviser og nyhetssendinger at Sarpsborg kommune innfører tidsregistrering. For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig å få frem hva dette faktisk er – og ikke minst hvorfor kommunen gjør dette.

Tidsbegrenset kartlegging

Tidsbruken i hjemmetjenesten skal kartlegges over 1 år i sentrum, vest og øst. Sentrum startet i mars 2019. Vest starter i januar 2020 og i øst vil oppstart være noe senere i 2020. Kartleggingen skal gi informasjon om hvor mye tid som brukes i direkte kontakt med brukerne, men også si noe om hvor mye tid som brukes på kjøring, sykling eller gåing mellom brukere og ikke minst tid som brukes til planlegging, møter og annet administrativt arbeid.

Hvorfor kartlegge?

Skal vi kunne fatte de beste beslutningene for vår kommune, så må vi vite hvor skoen trykker. Vi må ha faktaene på bordet og vi må se det over tid. Våre brukere skal få det samme tilbudet uavhengig av om de bor i Skjeberg hvor det kan være langt mellom brukerne og mye tid vil gå til kjøring, eller om de bor i et bofellesskap med kort vei mellom flere brukere. Ikke minst så skal det være tilnærmet likt for våre ansatte om som jobber i hjemmetjenesten, uavhengig av om det er i øst, vest eller sentrum.

Målet med hjemmetjenesten

Sarpsborg Arbeiderparti gikk til valg på at vi skal styrke hjemmebaserte tjenester slik at flere kan bo hjemme lenger. Vi ønske å ha det riktige grunnlaget for å kunne ta de riktige beslutningene, og vårt mål med en kartlegging er nettopp å få den kunnskapen vi trenger for å kunne gjøre hjemmetjenestene i Sarpsborg enda bedre for både ansatte og brukere.

Vi har full tillit de ansatte i hjemmetjenesten i Sarpsborg. De gjør en fantastisk innsats for innbyggerne i Sarpsborg 24 timer i døgnet, 365 dager i året! Målet med denne kartleggingen er å bidra til å skape den gode hverdagen, både for innbyggere som mottar hjemmetjenester og for medarbeiderne i hjemmetjenesten.

Sarpsborg Arbeiderparti ønsker samtidig å rose alle ansatte i hjemmetjenesten i Sarpsborg for at de er med på denne kartleggingen, og for at de hver eneste dag gjør sitt beste for at de av våre innbyggere som trenger deres tjeneste får en best mulig oppfølging. Sammen skal vi skape et godt tilbud for framtida slik at flere kan bo hjemme lenger og vite at de har det trygt og godt.