To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Høring på forhåndsnominasjon av ordfører og varaordførerkandidat 2023-2027

Informasjon fra nominasjonskomiteen

Høring på forhåndsnominasjon av ordfører og varaordførerkandidat

Nominasjonskomiteen i Sarpsborg Arbeiderparti fremmer nå sin foreløpige innstilling på forhåndsnominasjonen av ordfører og varaordførerkandidat for perioden 2023-27.

En enstemmig nominasjonskomite foreslår Therese Thorbjørnsen som ordførerkandidat.

Komiteen foreslår med 7 mot 1 stemme Svein Larsen som varaordførerkandidat. Mindretallet på 1 foreslår Christer Ryen som varaordførerkandidat.

Vi ber nå om tilbakemelding fra lagene til nominasjonskomiteen ved leder Elsie Brenne innen 24.januar, på epost [email protected] 

Komiteen vil fremme sin endelige innstilling innen fristen som er 7.februar.

Videre prosess:

15. januar: Nominasjonskomiteen sender ut sine forslag på ordfører- og varaordførerkandidat

24. januar: Frist for lagene å komme med innspill til nominasjonskomiteen forslag på ordfører- og varaordførerkandidat og for å komme med innspill med forslag til representanter til programkomiteen.

7.februar Nominasjonskomiteen sender ut endelig forslag på ordfører- og varaordførerkandidat. 

5.mars Valg av ordfører- og varaordførerkandidat, vedtak av programprosess og programkomite.

Therese Thorbjørnsen
Svein Larsen
Christer Ryen, studieleder Sarpsborg Arbeiderparti