To mennesker snakker sammen i et moderne møterom. Foto: Øivind Haug

Hvorfor brukes det mer penger på en kreftsyk mann enn en kreftsyk kvinne?

Av: Nancy Githmark

Nancy Githmark

Oslo Economics la i 2016 frem en analyse som viser dette. Slik kan vi ikke ha det - og det ønsker Arbeiderpartiet gjøre noe med.

Tradisjonell medisin bruker fortsatt mannen som norm for forskning, diagnostikk og behandling. I dag vet vi at sykdom arter seg ulikt for menn og kvinner. Hjerteinfarkt, som tar flest kvinneliv i Norge, blir dårligere utredet, dårligere behandlet og dårligere fulgt opp. Tenk at i lille Norge er det større sannsynlighet for bedre behandling og mulighet til å overleve et infarkt hvis du er mann og ikke kvinne. Forstå det den som kan.

Sykdommer som rammer kvinner oftere enn menn er underprioritert og underfinansiert innen medisinsk behandling og forskning. Kvinners helse og sykdommer som er overrepresentert av kvinner trenger å prioriteres nå.

For lavstatussykdommer som ikke nødvendigvis tar liv eller er akutte, ser tallene enda verre ut. Tilstander som gir store smerter og fører til betydelig forringelse av livskvalitet tar inntil syv år for å diagnostiseres!

Vi snakker da om revmatiske lidelser, endometriose og/eller adenomyose, hodepinesykdommer/ migrene, søvnforstyrrelser/ insomni, stoffskifte, ME, benskjørhet, MS, Lipødem/Lymfødem og spiseforstyrrelser som er kjente eksempler.

Hvis vi ser på kvinners psykiske helseplager er tallene, diagnostisering og behandling enda mer stemoderlig. Trist er det for de som opplever at reelle kvinnesykdommer ofte legges til de psykiske faktorene. Det er i hvert fall uverdig!

Arbeiderpartiet vil legge frem flere strategier for kvinners helse, og prioritere kunnskap, forskning og sikre bedre utredning, oppfølging og behandling.

La oss ta et løft for kvinnehelse!