Jonas Gahr Støre

Hvorfor er jeg sosialdemokrat?

Av: Nancy Githmark

Nancy Githmark

Jeg er sosialdemokrat fordi vi sammen og i solidaritet tar vare på hverandre.

Fordi vi sammen har et felles ansvar for at ingen skal falle utenfor.

Fordi vi sammen bekjemper fattigdom, bedrer miljøet og begrenser ulikhet og større klasseskiller.

Jeg er sosialdemokrat fordi tanken er at velferdsstaten er et spleiselag, der vi yter etter evne og får etter behov. Skatt og avgift går direkte til vår velferd - der rettferdighet står sentralt.

Fordi sosialdemokratiet handler om solidaritet og omtanke for andre mennesker.

Jeg er sosialdemokrat fordi solidariteten også strekker seg over landegrensene. Vår solidaritet stopper ikke ved vår egen landegrense. Som en del av en verdensorden basert på folkerett og menneskerettigheter, og der Norge har et ansvar for å ta imot mennesker på flukt som har rett til vår beskyttelse og hjelp. Og det er jeg stolt av.

Fordi sosialdemokratiet er opptatt av trygge og seriøse arbeidsplasser og utdanningsmuligheter for alle. Utdanning er en av våre viktigste bærebjelker, der utdanning vil bidra til utjevne forskjeller og ulikheter.

Jeg er sosialdemokrat fordi fokuset er på trygge arbeidsforhold, og fordi rettigheter bør dreie seg om heltid, seriøsitet og anstendig lønn. Fordi fast arbeid muliggjør de unges mulighet til bolig og en riktig lønn til å betjene lån og utgifter med.  

Jeg er sosialdemokrat fordi det satses på en bedre boligpolitikk med sosial profil slik at alle får en reell mulighet til en trygg og god bolig. Ulikhetene øker i dag og det er sterke krefter som trekker i retning av økt ulikhet. Det er jeg opptatt av å bremse, gjennom en rettferdig omfordeling og ved å sette en sosialdemokratisk politikk på dagsorden igjen.

Året stortingsvalg er et retningsvalg og verdivalg mer enn noen gang.

Derfor stemmer jeg Arbeiderpartiet!

Godt valg!