Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget

Hvorfor stemme Arbeiderpartiet

Det kan besvares med en enkel oppsummering; fordi fellesskapets styrke trumfer alt. Alle skal ta del i fellesskapets goder i et samfunn hvor man yter etter evne og mottar etter behov.

Arne Berg

Nå er det vanlige folks tur

Etter åtte år med høyrepolitikk er det beviselig at de rike blir rikere og de som sitter nederst ved bordet får det vanskeligere med å takle hverdagen. Derfor sier Arbeiderpartiet at nå er det vanlige folks tur, altså det er du og jeg som skal få mest av kaka. I åtte år har de rikeste fått den største kakebiten så skal vi få til en annen og mer rettferdig fordelingspolitikk i landet vårt, må vi stemme på Arbeiderpartiet og dermed satse på et sterkt fellesskap.  Slik bygde arbeiderbevegelsen landet etter krigen, og slik skal vi også bygge landet for framtida.

Det er mange grunner til å stemme Arbeiderpartiet

Det er mange grunner, men alt avhenger av at vi får en politikk for et sterkt fellesskap og en stat som tar ansvaret for det.   

Arbeiderpartiets nye program, som vi nå går til valg på, er et omfattende og svært framtidsrettet og offensivt program, som kort kan oppsummeres slik:

-Arbeid til alle er jobb nr. 1

-Et trygt arbeidsliv for alle som kan jobbe

-En sterk velferdsstat for alle over hele landet

-En rettferdig klimapolitikk for framtida

Dette får vi bare til gjennom en aktiv stat og et sterkt fellesskap.

Det historiske bevis

Det var Arbeiderpartiet og en samlet arbeiderbevegelse som bygde landet etter krigen, som sikret fellesskapets verdier og vanlige folks muligheter til arbeid, utdannelse og velferd.

Det var Arbeiderpartiet som sikret at oljerikdommene kom det norske folk, fellesskapet og framtidas generasjoner til gode.

Det var arbeiderbevegelsen med Arbeiderpartiet i spissen som måtte rydde opp etter høyrestyre og jappetid.

Det er bare Arbeiderpartiet gjennom en sterk fellesskapspolitikk som kan rydde opp og sikre fellesskapet etter åtte år med høyrepolitikk.

Det viktigste av alt

Det er bare de rikeste i samfunnet som kan kjøpe seg vekk fra fellesskapet vi andre trenger det, derfor har Arbeiderpartiet alltid satset på å bygge ut velferdssamfunnet både når det gjelder utdanning, helse, trygghet for arbeid og miljø og klima.

Stem på Arbeiderpartiet så sikrer vi et sterkt fellesskap, - for nå er det vanlige folks tur.

Arne Berg, pensjonist