I dag feirer vi frivilligheten!

Dagen markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over. Vi gratulerer alle de frivillige som bidrar i Sarpsborg-samfunnet.

Desiré Craggs

I dag feirer vi frivillighetens dag sammen med Sarpsborg frivillighetssentral. Uten frivilligheten går ikke Norge, eller Sarpsborg rundt. Vi er heldige som bor i et land hvor dugnadsånden og frivilligheten står høyt. Dette er med på å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 

For Sarpsborg Arbeiderparti er frivilligheten et viktig satsingsområde.

I disse dager har vi sammen med våre samarbeidspartier, Senterpartiet, MDG og SV lagt frem et felles budsjettforslag der vi øker støttet til frivilligsentralene i Sarpsborg med en halv million kroner mer i året.

- De frivillige bruker av sin egen fritid for å gjøre en innsats for andre mennesker og for Sarpsborg-samfunnet. Da er det viktig at vi som kommune legger til rette for at det skal være enkelt og givende, å være frivillig i aktivitetene våre frivilligsentraler tilbyr, sier nyvalgt leder av frivilligsentralen i Sarpsborg, Desiré Craggs.