I dag markerer vi krystallnatten

Av: Elise, Desire og Therese

Elise, Desire og Therese

I dag markerer vi Krystallnatten.

Kampen mot diskriminering, hat og urett hører ikke bare hjemme i historiebøkene. Kampen mot diskriminering, hat og urett angår oss alle også i 2020. Gang på gang blir vi minnet om at de lignende farlige tankene som var opphavet til Krystallnatten og årene etterpå, også finner veien inn i vårt samfunn i dag. 

Det er de mest ytterliggående eksemplene som får mest oppmerksomhet. Men diskriminering og hat finnes også i våre hverdager. Skjult i en kommentar på et lunsjrom, i subtile handlinger eller kommentarfeltet. 

Derfor er dagen i dag er en viktig påminnelse om at vi aldri må akseptere urett begått mot folkeslag eller grupper i samfunnet. For oss i Arbeiderpartiet er angrep, hatytringer, trusler og diskriminering basert på hvem du er eller hva du tror på, uakseptabelt og noe vi sammen må bekjempe. 

Sterke fellesskap er viktig for å demme opp for ekstreme holdninger.Ord betyr noe. Det gjør også handlinger. Det er vår plikt å reagere.Vi skal aldri glemme.