I disse #metoo-tider

Styremedlem i Sarpsborg Arbeiderparti, Desiré Craggs, har skrevet et innlegg om seksuell trakasering/overgrep og #metoo-kampanjen.

Desire Helen Craggs

Desiré Helén Craggs, styremedlem i Sarpsborg Arbeiderparti

Sosiale medier og nettet er fullt av #metoo. Det fortelles, det forklares, det drøftes, synses og menes. Ja, noen går faktisk til det skrittet å mene at saken har fått for mye fokus. At media løfter saken for mange ganger. At det snart må være «ferdig snakka».

En ting må stå fast etter de siste ukenes fokus: #metoo er ikke noe vi kan bare snakke ferdig! Seksuelltrakassering og/eller overgrep, kan ikke være noe vi bare snakker om og dermed tror at vi har gjort noe for å forebygge.

#metoo er et grunnlag for noe større enn som så.

Bevisstgjøring #metoo-kampanjen setter fokus på uønsket atferd. Det har gjort det enklere for flere å åpne opp om hva de har opplevd, og det faktum at de har opplevd noe de ikke følte seg komfortable med. Noe som egentlig ikke burde ha skjedd. Noe vi i et land hvor respekt for andre mennesker burde være hovedregelen – ikke unntaket!

Men bevisstgjøring i seg selv gir ikke endring. Bevisstgjøring kan derimot være starten på en endringsprosess.

Erkjennelse Hvem er jeg? Hva sier jeg til andre? Hvordan respekterer jeg andres grenser? Hvordan respekterer andre mine grenser? Har jeg sagt eller gjort noe som andre kan ha opplevd som trakassering? Hvordan oppfører jeg meg? Hvordan oppfører andre seg? Sier jeg ifra når andre oppfører seg på en ufin måte, selv om det ikke angår meg? Hvordan håndterer jeg en situasjon hvis jeg oppfatter den som krenkende? Hvordan håndterer jeg det hvis andre oppfatter meg som krenkende? Hvordan reagerer jeg hvis noen krenker andre?

Hvordan man reflekterer over egen rolle er selvfølgelig varierende. Men alle bør reflektere over #metoo! Dette er nemlig ikke noe som ikke omhandler deg. Det omhandler så definitivt deg! Hva er dine holdninger?

Hvilke holdninger utviser du når du snakker om #metoo? Vi har alle et ansvar. Vi har alle en plikt til å si ifra. Vi har alle en stemme som fortjener å bli hørt.

Holdningsendring Ved bevisstgjøring og erkjennelse, så vil vi kunne se på hvilke holdninger vi har til temaet. For mange så fører dette til nettopp en holdningsendring, eller en tydeliggjøring av egne holdninger.

Man blir bevisst på hva en selv mener er rett og galt. Man blir bevisst på hva samfunnet oppfatter som rett og galt. Og som samfunn må vi erkjenne at vi trenger å ha en tydelig holdning til dette.

Seksuelltrakassering og/eller overgrep er ikke greit. Det er ikke morsomt. Det er ikke noe som kan tulles med. Det er dønn seriøst. Det er misbruk av andre menneskers tillit. Det er å tråkke på andre mennesker. Det er totalt respektløst.

Allikevel er det et stykke fra holdningsendring til atferdsendring. Det kan være en lang vei. Da er det viktig at vi minner oss på at den veien må vi gå! For slik atferd er ikke akseptabelt.

#dinstemme Bruk stemmen din. Si ifra. Ikke aksepter at andre er respektløse mot deg. Søk støtte. Bruk nettverket ditt. Husk på egenverdien din! Og lukk ikke øya og snu deg hvis du ser at andre blir utsatt for noe som ikke er greit!

Kanskje føler du at det er nytteløst? Kanskje lurer du på om det hjelper? Eller stiller deg spørsmål om hvorfor du skal bry deg? Svaret er soleklart: det er viktig å bry seg! Ingen fortjener å bli utsatt for noe slikt – og alle fortjener å vite at andre bryr seg og at de ikke er aleine!

Atferdsendring Hvis vi som samfunn står sammen, holder fast på og konsekvent sier ifra når vi ser/opplever uønsket atferd, så vil det være vår norm at slik oppførsel er uakseptabelt. Det er ikke noe vi ser igjennom fingrene på. Det er ikke noe vi aksepterer. Det er noe vi sier imot. Det er atferd som gir negative konsekvenser.

Normer er viktige i et samfunn. De er med på å regulere atferd. Så vil en slik norm være noe noen bryter, men færre bryter med noe som får tydelig konsekvenser fra de rundt én.

Det som har vært, det får vi ikke gjort noe med. Men framtiden er vår! Det er du og jeg som bestemmer hva vi skal akseptere.

Og jeg er uendelig takknemlig for at #metoo satte fokus på noe som mange bare tier om. Jeg håper du vil være med og bruke din stemme! For fra denne kampanjen så er det det som må være målet: å la færre måtte oppleve slikt i fremtiden.