En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Ja til flere lærlingplasser for ungdommen og flere dyktige fagarbeidere til arbeidslivet

Vår listekandidat, og organisasjonsmedarbeider på LOs distriktskontor i Østfold, Tone Ingesen brenner for lærlinger og fagarbeidere.

Tone Ingesen

Lærlinger er fremtidens fagarbeidere som vi trenger mange av i årene som kommer. For å fullføre utdanningen sin er yrkesfagelever helt avhengige av å få læreplass. Hvis ikke arbeidslivet stiller opp og tar imot lærlingene, svikter vi vår viktigste ressurs og arbeidskraft for fremtiden. Hovedregelen for yrkesfag er to år skole og to år i bedrift. Det er en forutsetning at man får lærlingplass for å fullføre. Ferske tall fra Østfold fylkeskommunens opplæringsavdeling viser at 865 av totalt 1.138 søkere nå er formidlet til læreplass. På samme tid i fjor var 788 formidlet. Det veldig bra og viser at vi ligger bedre an en 2018.  Men vi trenger flere læreplasser. Selv om det ordner seg for flere, er det for mange som står utenfor. Elever som ikke får læreplass og er ekstra utsatt for å droppe ut av skolen og forsvinne helt fra arbeidslivet. Dette er uverdig for den enkelte  og noe vi som samfunn ikke har råd til.  Bedriftene selv skriker etter kvalifisert arbeidskraft, men de må også bidra til at flere får fullført utdanningen sin gjennom å åpne opp dørene til bedriften og gi plass til neste generasjon. Det som er viktig å presisere er at de siste årene gjort det enklere for bedrifter å ta inn lærlinger. Lærlingtilskuddet er økt pr kontrakt, og kravet om bruk av lærlinger ved offentlige anbud har blitt skjerpet. I tillegg har den økonomiske rammen økt til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov. Summen av dette burde gjør det mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger. Det er helt avgjørende at bedrifter stiller seg til disposisjon og sikrer elevene en god læretid.  Jeg mener at de som ikke tør eller ønsker å være en lærebedrift, går glipp av verdifull kompetanse og arbeidsinnsats. Grunnen til at jeg kan si dette er at det er egenerfart. Min arbeidsplass består av 3 fulltidsansatte. I 2004 tok vi inn vår første læring, dvs at det er åttende lærlingen som vi har i disse dager, som får fullført sin utdanning. Det å være opplæringsansvarlig er en viktig rolle og et ansvar. Men erfaringen jeg sitter igjen med etter å ha hatt opplæringsansvar for de lærlinger, er at det veldig positivt og tilfører min arbeidshverdag mye glede. I begynnelsen av opplæringstiden kan det være krevende, men det tar ikke lang tid før lærlingen selv er selvgående og er en stor ressurs, for ikke å glemme den kunnskapen de har tilført vår arbeidsplass. En lærling er en berikelse, og det å være opplæringsansvaret og ikke minst få lov til å ta del i deres utvikling og mestringsfølelsen er magisk. Så kommer den store dagen da fagprøven skal avlegges og fagprøve er bestått. Den dagen er det delt glede og mestringsfølelse. Det å være med å skape en fagarbeider er noe spesielt. Ta sjansen, du vil ikke angre.

Jeg vil utfordre bedrifter i Østfold til å kaste seg på den viktige jobben med å gi alle elever en læreplass og fremtidens arbeidsliv flere dyktige fagarbeidere.