Jeg brenner for Sarpsborgsamfunnet!

Vår listekandidat, Nancy Githmark har et stort hjerte for barn og unge, og har skrevet disse ordene til alle som skal stemme.

Nancy Githmark

Jeg brenner for barn og unges oppvekstvilkår!Jeg brenner for en god barnehage , som gir gode og trygge pedagogiske rammer med nok hender og trygge favner!Jeg brenner for en god felles skole, som gir alle en trygg og raus plattform som gir læring, trivsel og utvikling for den enkelte!Jeg brenner for gode helsefremmede aktiviteter og tiltak, og fokus på mat for barn og unge!Jeg brenner for at kommunen skal være rause nok til å gi barn og unge de rettigheter og oppfølging de har krav på.Jeg brenner for at alt av pedagogisk utstyr skal være tilgjengelig for de som trenger det, og som gir god læring og mestring!Jeg brenner for at barn og unge skal få rask hjelp når de har behov for det.Jeg brenner for et varmere felleskap, bedre inkludering, samhold og raushet!Jeg brenner for ulikheter når barn trenger ulik tilnærming!Jeg brenner for at du og jeg engasjerer oss mer!Jeg brenner for at foreldre skal engasjere seg mer, si i fra når ting er vanskelig!Jeg brenner for at kommunen fortsatt skal ha god økonomisk balanse, og  nok til å satse på barn og unge , så vi forebygger for feil, lei og vanskelig utvikling!Jeg brenner for at kommunen fortsatt skal føle eierskap til alle de ulike utfordringene som møter oss i hverdagen.Jeg brenner for at alle skal ha en stemme!Jeg brenner for at alle bruker stemmeretten sin!  Godt valg!