Jeg vil være Alvims stemme!

av: Hamza El Mekki Gartit, bystyrekandidat

Hamza

Alvim og Vesteng er fra mitt ståsted en av de viktigste og mest interessante områdene i vår by. Områdene har lenge vært preget av tung industri og levekårsutfordringer, og det har som regel vært det som har fått fokus. Det er på tide å sette fokus på alle de positive mulighetene som finnes her.

Alvimhaugen skole er et nærmiljøhus som lokalsamfunnet nyter godt av og som både stortingspolitikere og andre land har kommet for å lære av. Skolen har også fått tildelt Benjaminprisen, en pris som gis til skoler som jobber godt mot rasisme og diskriminering.

I nærmiljøhuset har vi en aktiv velforening som arrangerer åpen møteplass, Alvimdagen og Julegateåpning. Videre har vi internasjonal dag og verdensspeilet, som feirer mangfoldet på Alvim og Vesteng.

En enorm dugnadsinnsats har også ført til at vi nå har en hundeakivitetspark.

Jeg mener at det er på tide og viktig at Alvim og Vesteng beboerne får mer innflytelse og blir tatt mer på alvor.

Et godt eksempel på at vi ikke alltid blir det var når Borg Havn ønsket å etablere kalkforedlingsanlegg i globen som står tett opp mot hjemmene til Alvimbeboerne. Til tross for at kommunen ba dem varsle de nærmeste beboerne, sto de som var involvert i prosjektet på sitt og mente at Alvim beboerne ikke skulle ha noe å si. Etter litt støy fra både velforeningen og naboer, endte det med at det ikke ble noe kalkanlegg i globen i denne omgang.

Jeg forsto der og da at skal Alvim og Vesteng beboerne bli tatt på alvor, så måtte de også ha en aktiv politiker som snakket deres sak og fremmet deres interesser. Og det er ikke noe ukjent sak at de fleste som bor på Alvim og Vesteng er arbeiderfolk og da er det en arbeider som bør fremme dem. En som forstår dem og som er en del av dem.

Før jeg bestemte meg for hvilket parti jeg skulle bli en del av, så spurte jeg meg selv hvilke partier er det som har stått på for Alvim og Vesteng? Svaret fant jeg i venstresiden og da med Arbeiderpartiet i spissen. Valget var derfor lett. Arbeiderpartiet var mitt parti. Det at jeg alltid har vært en sosialdemokrat gjorde heller ikke valget noe vanskelig.

Politikken som føres her har etter min mening muliggjort alt det positive som har skjedd på Alvim og Vesteng. Et eksempel på at politikk fungerer, er når vårt kjære nærmiljøhus sto i fare for å bli lagt ned etter forslag fra kommunedirektøren. Da var jeg glad for at jeg allerede var i Arbeiderpartiet og kunne spille inn hvor viktig vår skole er for oss, noe flere av mine partifeller heldigvis også var kjent med etter at de hadde fått besøk av blant annet elevene på skolen, men også deltatt på Alvimdagen og ved andre anledninger.

Ved å bli lokalpolitiker, så har jeg posisjonert meg ytterligere til å jobbe for å skape bedre dialog og samarbeid mellom kommunen og beboerne på Alvim og Vesteng og fremme våres interesser.

For det er mye som gjenstår. Her savner jeg deltagelse og bidrag fra det lokale næringslivet til lokalmiljøet. De har vært veldig fraværende. Tar de oss ikke på alvor? Bryr de seg ikke om sine nærmeste naboer og kunder? Det er spørsmål jeg har stilt meg når jeg har gått rundt på Alvim og Vesteng og sett alt for få lekeplasser og grøntområder, eller bidrag til arrangementer på Alvim. Alt dette mens industrien står og tjener penger vegg i vegg med våre hjem og på oss.

Alvim og Vesteng sliter også med valgdeltagelsen, mulig fordi folk har sluttet å tro på at politikk fungerer eller at noen bryr seg om hva vi på Alvim og Vesteng har å si.   Det ønsker jeg å gjøre noe med, for politikk fungerer. Det har jeg vært vitne til selv og håper jeg lykkes med å vise flere det.

Alvim og Vesteng har mye å tilby, og jeg tror at det er mulig å skape et enda bedre lokalmiljø hvis vi jobber sammen. Jeg vil derfor jobbe for å sette fokus på Alvim og Vesteng som et unikt og spennende område, og å jobbe for å skape et mer aktivt og inkluderende lokalmiljø.

Så håper jeg at dette vil skape økt engasjement i lokalsamfunnet og gi Alvim og Vesteng beboerne mer medvirkning i politiske prosesser.

Hamza og Therese