Arbeid til alle er vår viktigste sak!

Høyrepartiene vil selge fiskekvoter, skog og vannkraft, og som vil selge fellesskapets andeler helt eller delvis i Statkraft, Telenor og NSB. Vi trenger en ny regjering som tar arbeidspolitikk på alvor. Bruk stemmeretten din!

For LO og Arbeiderpartiet er arbeid til alle vår viktigste sak.

Sammen har vi utarbeidet en fagligpolitisk plattform. I plattformen har vi har valgt ut noen av de sakene vi i LO og Arbeiderpartiet synes det er viktigst å gjøre noe med i Norge – og våre forslag til løsninger.

Vi står overfor et viktig veivalg mellom to tydelige alternativer: FrP og Høyre på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre.

Vi vil føre en mer aktiv næringspolitikk.

Vi skal utdanne flere fagarbeidere og styrke de yrkesfaglige utdanningene.

Vi skal styrke arbeidsmiljøloven, og fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Vi vil regulere bemanningsbransjen strengere og avskaffe usikre ansettelseskontrakter som nullprosentkontrakter og “faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag”.

Flere skal organiserer seg, fordi fagforeninger er det beste førstelinjeforsvaret vi kan få i kampen for et anstendig arbeidsliv.

Vi vil begrense bruken av målstyring i offentlig sektor, slik at de ansatte får mer tid til å gjøre jobben sin, og sette i gang tillitsreformer i landets kommuner og i statlige virksomheter.

 Folk som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, og vi skal styrke allmenngjøringsordningen slik at vi får etablert et lønnsgulv i flere bransjer.

Vi må styrke retten til hele og faste stillinger, og skape en heltidskultur på kvinnedominerte arbeidsplasser.

Vi vil ha strengere straffer for de som bruker arbeidsmarkedet til kriminell virksomhet, og styrke Arbeidstilsynet, Økokrim og skatteetaten slik at flere bakmenn tas.

Arbeiderpartiet vil satse på en god skole for ungene våre og en trygg omsorg for våre eldste. Og viktigst av alt - kraftfulle tiltak som kan gi arbeid til alle. Høyrepartiene ønsker å prioritere nye, store, urettferdige skattekutt.

Arbeiderpartiet og LO vil styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet, og som vil bekjempe midlertidighet, innleie og sosial dumping med nebb og klør. Høyrepartiene har svekket arbeidsmiljøloven og åpnet opp for mer midlertidighet og færre faste ansettelser.

Arbeiderpartiet vil utvikle og satse på nye næringer som hav, fornybar energi og e-helse, områder hvor Norge kan bli best i verden.

Hilsen Karin Brenden Korneliussen leder Sarpsborg Arbeiderparti Finn Arne Solberg fungerende leder LO i Sarpsborg

karin