Økende forskjeller er et samfunnsproblem.

av: Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje

Regjeringen har varslet at de vil komme med Fordelingsmeldinga i løpet av februar til Stortinget. Det er viktig at Fordelingsmeldinga tar på alvor de økende forskjellene i samfunnet, og at den inneholder en konkret plan for hvordan regjeringa har tenkt til å redusere forskjellene mellom folk.

270.000 vanlige arbeidsfolk har fått mindre å rutte med. Dette rammer hardest de som fra før er lavest lønnet i samfunnet vårt. Når prisene øker, barnehageprisene øker og avgiftene er høye på en rekke områder – så har det blitt en stor utfordring for mange at lønningene ikke holder tritt.

Kjære Erna, det er småbarnsforeldre, aleneforeldre, barn og unge som blir hardt rammet når det Norge du styrer øker forskjellene mellom folk!

Å sette ned skattene for de som har mest, og øke utgiftene er oppskriften på økende forskjeller mellom folk. Og det er vanlige folk som får mindre å rutte med, og som opplever at pengene ikke strekker til i hverdagen. Skattekuttene gir også mindre penger til å drive velferds-Norge, og mindre muligheter til en fordeling som sikrer at alle kan bidra etter evne og få etter behov.

Arbeiderpartiet ønsker å sikre flere velferdsreformer i tiden som kommer. Vi vil ha skolemat, tannhelsereform for unge og ikke minst så vil vi ha tjenestepensjon fra første krone.

Det gjøres mye bra lokalt i kommune-Norge for å utjevne forskjellene, og for å sikre at barn og unge skal få like muligheter uavhengig av foreldrenes økonomi. Men det hjelper ikke når regjeringen kommer med usosiale kutt, og gjør det enda vanskeligere for de som er avhengige av velferdssamfunnet. Vi vil ha tettere oppfølging og skreddersydde tiltak for alle i møte med NAV – ikke usikkerhet og frykt for hvordan regjeringens kutt vil ramme egen familie.

Arbeiderpartiet sitt svar på økende forskjeller er sterkere fellesskap. Vi har store forventninger til regjeringa sin Fordelingsmelding, og vi forventer at de tar de økende forskjellene på alvor.