To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Kjære Sarping- hva er viktig for deg?

Av: Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat

Hva er viktig for deg?

I ukene og månedene som kommer så skal vi i Sarpsborg Arbeiderparti jobbe med det programmet vi skal gå til valg på i 2023. Vi skal oppsøke, lytte og ta med oss de innspillene vi får. Det er viktig for oss, hva som er viktig for deg der du bor. I ditt nærmiljø. Vi er helt sikre på at vår politikk blir bedre når vi får innspill fra flere. Vi er opptatt av at vanlige folks stemme blir hørt inn i bystyresalen og i den politikken vi skal vedta i Sarpsborg kommune.

Kom med dine innspill

Om et år er vi i full gang med valgkamp igjen.  Det betyr mye hvem som styrer i kommunen din også etter valget i 2023.Vi i Sarpsborg Arbeiderparti setter oss høye mål for deg og dine og utviklingen av Sarpsborg.

Hva betyr det? Det betyr at vi skal gjøre en jobb for å skape flere arbeidsplasser og utvikle og legge til rette fornæringslivet i Sarpsborg. Det betyr at vi skal fortsette satsingen vår for hele faste stillinger, og for en trygg og helsefremmende arbeidsplass. Det betyr at vi skal arbeide for tryggheten der du bor, for gaten din og nærmiljøet. Både med fritidsaktiviteter, gode bomiljøer og flere grønne lunger. Det betyr at vi skal arbeide for trivselen og kompetansen i barnehagen unge[1]ne dine går i, for den psykiske helsen i skolen, den som ligger til grunn for all god læring. Det betyr at vi skal arbeide for en trygg og aktiv alderdom der folk skal oppleve god livskvalitet, med gode tjenester og gode aktivitetstilbud. Det betyr at vi vil ha en ambisiøs klimapolitikk, og skape en grønn og klimavennlig by der vi skal ivareta dagens behov og legge til rette for at kommende generasjoner får dekket sine.

De siste ukene har vi vært rundt på stands, husbesøk, bedriftsbesøk og snakket med lag og foreninger. Her har vi fått flere gode innspill til vårt program. Jeg håper på enda flere innspill nå i ukene som kommer, og derfor vil vi gjerne vite: hva er viktig for deg?

Vi vil ha ditt forslag når vi skal lage ny politikk for framtidas Sarpsborg. Du vet best hva som rører seg i ditt nærmiljø- dine innspill er viktige for oss!