Kjære venner, kjære kamerater

av: Nancy Githmark

Jeg står her stolt og ydmyk over å ha fått oppdraget med å bekranse Ludvig Enges Bauta!

Rimelig pompøst og egentlig med store ord ønsker jeg derfor først og fremst takke!  

Ludvig Enge, du var en ung mann på 22 år når du første gang her i Sarpsborg hevet stemmen.

Du fremsto tidlig som en stor organisator, etterhvert administrator -og et stort medmenneske som  i særdeleshet var opptatt av de svakeste i samfunnet og de mest slitne arbeiderne med for tung og stor arbeidsbyrde.

Det er fortsatt viktig å takke deg for at du engasjerte deg så sterkt - og for at du med stor kraft og tydelig stemme satte politikk, samhold og verdien av å organisere seg som kjernesak for godt over hundre år siden.

Nancy Githmark

– Du viste vei for på tross av ung alder -

 hvor viktig samhold i flokken er i sin helhet i utviklingen av et rettferdig arbeidsliv -og derfor en utvikling mot et varmere og solidarisk samfunn.

Du kjempet for et samfunn som skulle være mer rettskaffent , ivaretakende og tryggere for alle. Du gikk foran, var sterk og du viste vei for mange som kom etter.

Du engasjerte også mennesker utover våre egne landegrenser- tusenvis så i din retning -og med stor takknemlighet over det du klarte å sette på dagsordenen i den tiden.

Det har bestandig vært en kamp mellom den organiserte arbeidskraften og den organiserte kapitalismen.

En kamp mellom to sterke makter som fortsatt  står sterkt i vårt moderne samfunn. Ludvig Enge viste vei i selve arbeidet som ligger i linjen mellom arbeidet og selve kapitalen. Dette er svært viktig. Og det er fortsatt like viktig nå som den gang.

Da Ludvig Enge kom til Sarpsborg i 1899, som ung elektriker til Borregaard- var det ofte det pågikk forhandlinger, arbeidskonflikter og streiker.

Han ble raskt lagt merke til med sin stemme, sitt   engasjement og sine ideer. Han ble fort arbeidernes talsmann. Han ble derfor også en av ildsjelene og drivkraften som opprettet den første fagforeningen på Borregaard i 1901.

Norge var på den tiden et av Europas fattigste land, og vi trengte virkelig gode ledere som var opptatt av solidaritet,  og en mer rettferdighet fordeling.  

Nancy 1.mai

Appell og bekransning ved Ludvig Enges bauta, 1.mai 2022.

Ludvig Enge var i sitt virke opptatt av de svakeste i vårt samfunn. Hans verdier og verdigrunnlag  førte derfor til at han også ble pådriveren for selve grunnleggelsen av Sarpsborg Arbeiderparti som ble stiftet i 1903.

Allerede i 1909 ble Ludvig Enge valgt som sosialdemokratisk stortingsrepresentant fra Sarpsborg. Han satt på tinget i flere perioder og kombinerte til tider vervet både med bystyre og formannskap her Sarpsborg. Sist men ikke minst ble han også både ordfører, borgermester og til sist Rådmann her i Sarpsborg by.

Ludvig Enge var en klok mann preget av sosialdemokratiets verdier.

Verdier vi i dag må fortsette å holde høyt oppe. Vi må fortsette med å kjempe for frihet, likhet og solidaritet for alle. Vi må fortsatt stå i kampen mot fattigdom og utenforskap.  

-Vi må være på, tørre å engasjere oss og holde hendene på rattet for å sikre alle arbeidstakere på ulike nivåer et mest mulig rettferdig og trygt arbeidsliv.

Så vil jeg avslutte som Ludvig Enge avsluttet sin tale i 1907 på Sarpsborg torg i  ved å si - Leve Solidariteten.

Takk for oppmerksomheten!