Krematorium- offentlig eller privat?

av: Christer Ryen, bystyrerepresentant

Ordførerkandidat Magnus Arnesen uttaler i SA 07.03.2023 sine ambisjoner for Sarpsborg Kommune sitt handlingsrom for næringspolitikk. Arnesen trekker inn saken om det skal vurderes om vi skal slippe til privat krematorium. Hvorvidt vi skal utrede om et Tysk selskap skal drifte krematoriet i Sarpsborg sier vi i Arbeiderpartiet et klart nei til. Vi mener dette bør være en offentlig oppgave.

Det er et økende antall som ønsker kremasjon framfor kistebegravelse. Arbeiderpartiet mener det er gjennom en offentlig styring vi sikrer at alle får et godt og likeverdig tilbud enten man velger den ene eller andre form for begravelse. Vi må sikre at alle får valgmuligheten på like vilkår. Et offentlig eid krematorium vil kunne drives til selvkost. Dette er det ingen grunn til å tjene penger på.

Ved etablering av et nytt krematorium, må vi også sikre at det blir universelt utformet, og at det blir livssynsnøytralt. Vi trenger et tilpasningsdyktig kremasjonsvesen som sikrer alle muligheter for gode tjenester.

Arnesen ser ut til å mene at dette handler om å være positiv eller negativ til etablering av private arbeidsplasser. Det er en underlig og tendensiøs tilnærming. Det blir ikke flere arbeidsplasser av at en gjør offentlige arbeidsplasser private. Vi har ansatte på dagens krematorium med god kompetanse som gjør en utmerket jobb. De kan være med videre for å utvikle et moderne og bærekraftig krematorium.

Harald Rønneberg, Høyres gruppeleder, uttalte fra talerstolen under behandling av saken i bystyret at dette ikke er et tema som egner seg for opphetet debatt, krass kritikk eller replikkveksling. Det er vi i Arbeiderpartiet enige i, og det burde også Arnesen ta til seg.

Christer Ryen, studieleder Sarpsborg Arbeiderparti