Kriser krever handling. Ikke humoristiske NRK-profiler.

av: Christer Ryen og Klaus Lintho, Sarpsborg Arbeiderparti

For Arbeiderpartiet var det viktig å lande en fastlegestrategi i bystyret torsdag denne uken. Vi vedtok en fastlegestrategi slik at kommunen, fastlegene, innbyggerne og de som søker på jobber som fastleger i Sarpsborg kan få trygghet og forutsigbarhet.

Det lå to andre alternativ til votering i saken.

I utgangspunktet ville Magnus, ordførerkandidaten til Høyre, vedta punktene i fastlegestrategien slik de rødgrønne gjorde. Men han ville ikke avslutte forhandlingene enda. Han ville ta opp tråden igjen i bystyret i juni. Uavhengig om man hadde landet saken i juni eller ikke, er det farlig nærme oppsigelsestiden til fastlegene. Det er ikke våre innbyggere tjent med.

Det andre forslaget var fra Safosa. De ville bruke tid på å gå tilbake, se på en helt ny forhandlingsform med hjelp av riksmekler og «en humoristisk NRK-profil».

Dette er å løpe fra ansvaret man har overfor kommunens innbyggere, og skaper ikke trygghet og forutsigbarhet.

Når vi styrer i Sarpsborg, skal vi ta tøffe avgjørelser, vi skal stå i stormen for det beste for innbyggerne.

Da det kom til avstemning ville Magnus og hans støttespillere på høyresiden heller støtte Safosa sitt forslag enn å vedta den endelige strategien.

Bilde av Christer Ryen og Klaus Lintho

Strategien som møter5 av fastlegenes7 krav.

Ett av punktene er en stilling for å bedre samarbeidet for fremtiden.

De to kravene fra fastlegene som de ikke fikk gjennomslag for er pensjon og et enda høyere tilskudd enn hva regjeringen la inn fra 1.mai. Dette er etter vårt syn et statlig anliggende.

Nå som fastlegestrategien er vedtatt, ønsker vi å se fremover. Nå vet fastlegene hva de har å forholde seg til. De har fått tilbudet om å trekke oppsigelsene sine og fortsette jobben som fastlege i Sarpsborg. Vi håper at så mange som mulig av fastlegene ser det positive i vedtaket og at det nå er forutsigbart for hva de kan forvente av vilkår.

Videre skal vi ha et godt samarbeid med fastlegene og sammen skal vi skape en bedre fastlegesituasjon i Sarpsborg enn det har vært på lenge.