En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Krysser fingrene for mer penger til nye sykehjemsplasser i Sarpsborg!

Elise Bjørnebekk-Waagen

I Sarpsborg har vi flere bygg som sårt trenger en oppgradering, for å kunne gi enda bedre tjenester til innbyggerne, og i tillegg gi bedre arbeidsforhold til ansatte. Ett eksempel er Tingvoll og Kurland sykehjem som er av eldre dato og ikke oppfyller dagens krav og forventninger.

Sarpsborg kommune har planer om å bygge nye sykehjemsplasser og skoleplasser i årene som kommer. Det hadde vært bra for alle om vi hadde fremskyndet disse planene.

Gjennom å bruke penger på å ruste opp og bygge nytt nå, fremfor å vente, skaper vi flere oppdrag og arbeidsplasser til bygg- og anleggsnæringen.

I en periode der mange opplever usikkerhet for inntekt og arbeid må vi gjøre det vi kan for å skape arbeidsplasser. Når det er et behov for opprustning av bygg, bør vi ikke vente. Benytter vi muligheten nå kan vi gi et bedre tjenestetilbud og samtidig gi drahjelp til bygg- og anleggsnæringen.

Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 1,5 milliarder kroner for å foreta et krafttak for gryteklare vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter som kommuner og fylkeskommuner raskt kan sette i gang. Dette er en dobling sammenlignet med regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett.

Nå forhandles det om krisepakke 3 og revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.

Jeg håper resultatet blir betydelig mer til bygg og vedlikehold slik at vi kan bygge nye skole- og sykehjemsplasser i Sarpsborg raskere enn planlagt.