En helsearbeider går i sykehusgangene. Foto: Øivind Haug

Det har blitt dyrere å være syk i Norge

Av: Nancy Githmark

Nancy Githmark

Gjennom de siste årene har egenandeler og medisinske utgifter blitt dyrere for meg og mange med meg som er kronisk syke. Dette er en trist utvikling og som rammer skjevt, usosialt og urettferdig for mange.

Høstens stortingsvalg er et retningsvalg. Da er det viktig for meg at Arbeiderpartiet vil verne om lave egenandeler.

Arbeiderpartiet vil fortsette med å si nei til høyreregjeringens forslag som gjør det dyrere å være syk.  Arbeiderpartiet ønsker å beholde et lavt, felles frikort på samme nivå som dagens tak 1. Vi må ha et sikkerhetsnett når man blir syk, og vi vet at frikort betyr mye for mange!

I tillegg ønsker Arbeiderpartiet å gi ungdom fra 16-18 år fritak for egenandel hos fastlege og legevakt.

Å motvirke sosiale ulikheter, dårlig helse og muligheter til å bruke den offentlige helsetjenesten er svært viktig.

Arbeiderpartiet satser derfor i høy grad på gode fellesskapsløsninger, fordi vi ikke har tro på store kommersielle aktører og deretter økte egenandeler. Arbeiderpartiet ønsker å gå motsatt vei.

Vi ønsker å satse på mer investering i de offentlige sykehusene, i helsearbeidere, nye bygg og moderne utstyr samtidig som vi holder egenandelene lave. Det heier jeg på!

I mange land har det blitt for stor sammenheng mellom hvor mye du som pasient betaler selv og hvor god behandling du får. Slik vil vi ikke ha det i Norge. Vi vil ha et Norge med små forskjeller og trygghet for alle om at sikkerhetsnettet er der når du trenger det.

Derfor betyr det noe hvem du stemmer på ved høstens valg.