Kvalitetsmelding om grunnskolen 2018

I bystyret 22/5 hadde jeg som saksordfører gleden av å legge fram en av de beste kvalitetsmeldingene om grunnskolen vi har sett. Med sin tilstandsrapport og klokkeklare handlingsplan følger den også opp vår Kommunedelplan for oppvekst fra i fjor på eksemplarisk vis.

Grethe-Lise Lunde Ingerø

Tilstandsrapporten forteller om positive tendenser, om solide satsninger f eks innen IKT, om at fokus på tidlig innsats gir resultater og at våre elever nå utvikler seg godt. Den vektlegger grunnleggende forutsetninger for barns læring og utvikling. Vår grunnskole har og skal ha fokus på HELE mennesket. Finnene sier det så bra: «Vi utdanner ikke vår elever for PISA, men for livet! Våre barnehager og skoler er viktige forebyggende arenaer, både når det gjelder fysisk og psykisk helse OG utenforskap. En god oppvekst varer livet ut og grunnskolen utgjør en stor og viktig del av våre barns oppvekst. Våre elever gir uttrykk for at de trives i grunnskolen. Det er et godt utgangspunkt. Via våre barnehager og skoler ønsker vi å løfte våre barn og dermed framtidas voksne opp på nasjonalt nivå, både når det gjelder utdanning og helse. Et slikt løft koster, MEN gir store gevinster på sikt, både for den enkelte og for vårt fellesskap. Jeg mener Oppvekstplanen og Kvalitetsmeldingen med handlingsplan viser vei for et slikt løft. Det vises til flere store gode prosjekter som vi må sikre stabilitet, slik at de får virke over tid. Jeg blir stolt optimist, når jeg leser om hvor godt det nå jobbes i grunnskolen, om gode eksempler som Alvimhaugen og Kurland skoler, om kombinasjonsklassene på Greåker videregående skole, om alle Røre-skolene våre og om den solide satsningen på IKT i skolen. Det blir virkelig spennende å følge utviklingen i grunnskolen framover. Mange gode tiltak er på gang. Alle våre elever skal ha et like godt tilbud uansett hvilke av våre grunnskoler de går på. For å nå det målet er enhetlig praksis og gode styringsverktøy avgjørende. Jeg mener at Kvalitetsmeldingen om grunnskolen 2018 med tiltak og handlingsplan, som oppfølging av Oppvekstplanen, er et slikt godt styringsverktøy og anbefalte bystyret å vedta saken slik den ble fremlagt. Det ble den - enstemmig!  Med hilsen Grethe-Lise Lunde Ingerø, ansvarlig politiker, Sarpsborg Arbeiderparti.