To barneskoleelever jobber med oppgaver i skoletimen. Foto: Øivind Haug

La barn være barn: Karakterer hører ikke hjemme på barneskolen

av: Paktaw Hajipouri, ungdomskandidat Sarpsborg Arbeiderparti

Et viktig tema i norsk skoledebatt har lenge vært bruken av karakterer. Som ungdomskandidat for Arbeiderpartiet i Sarpsborg, ser jeg på dette som en viktig sak som vi må ta tak i.

Jeg er glad for å se at regjeringen har foreslått en ny opplæringslov som vil lovfeste at karakterer ikke skal brukes på barnetrinnet. Dette er en seier for Arbeiderpartiet og en viktig endring som vil gi barna en mer praktisk skolehverdag og fylle den med lek.

Som videregående elev og politiker i Sarpsborg, er jeg opptatt av å jobbe for å øke fullføringen av videregående skole og hindre frafall. Jeg tror en karakterfri barneskole vil være en viktig faktor for å hjelpe flere elever til å fullføre videregående skole og oppnå sine drømmer.

Å lovfeste at karakterer ikke skal brukes på barnetrinnet vil gjøre det mer stabilt og forutsigbart for alle hva som gjelder. Dette vil også redusere presset på elevene og gi dem muligheten til å fokusere på læring og utvikling, heller enn å konkurrere om gode karakterer.

Gode tilbakemeldinger fra læreren er det viktigste på barnetrinnet, ikke karakterer. Vurdering på barnetrinnet bør ikke være en rangering av elevene, men heller en måte å gi dem muligheten til å lære og utvikle seg. Motivasjon skapes gjennom gode tilbakemeldinger, variert undervisning og et trygt og godt skolemiljø.

Profilbilde Paktaw Hajipouri

Paktaw Hajipouri, ungdomskandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

I mitt arbeid som politiker i Sarpsborg har jeg hørt fra elever på ungdomstrinnet som mener at skolen bør ha mindre fokus på karakterer og heller gi gode tilbakemeldinger. Flere elever forteller at bruk av karakterer fører til stress og press.

Jeg er stolt av å være en del av et parti som ønsker å skape en skole som er til det beste for alle, og jeg håper flere politikere vil støtte opp om dette forslaget. Å lovfeste at karakterer ikke skal brukes på barnetrinnet vil være et viktig skritt i retning av en mer praktisk skole som fokuserer på læring og utvikling, og mindre på karakterjag og konkurranse.