Nærbilde av en gammel og en ung hånd, den gamle støttes av den unge. Foto: Øivind Haug

Likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser

Av: Elise Bjørnebekk-Waagen og Arild Karlsen

Elise
Arild Karlsen

Tirsdag 09.03.20 stemte stortinget over om vi skal innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven. Arbeiderpartiet har, sammen med store deler av opposisjonen, vært tydelige på at vi ønsker denne forandringen. Flere organisasjoner har jobbet for å innlemme CRPD i den norske menneskerettighetsloven lenge. Dessverre svikter Høyreregjeringen og FrP.

Likestilling kommer ikke av seg selv. 

For å få et likestilt samfunn kreves det at vi jobber systematisk med likestilling på alle samfunnsområder. Et av Arbeiderpartiets viktigste prosjekter handler om at alle skal delta i samfunnet på lik linje og sikre muligheter til alle. Støtten til CRPD er en historisk i milepæl i kampen for at de med funksjonsnedsettelser skal få full deltakelse i samfunnet. Det er på tide at vi bygger ned de samfunnsbarrierene som hindrer folk i å leve gode liv. Arbeiderpartiet har programfestet at de har som mål at Norge skal bli universelt utformet innen 2035. Med Høyre-regjeringens tempo blir det vanskelig å nå det målet. I følge BUFDIR sin undersøkelse viser det at 46% av de med funksjonsnedsettelse opplever transport som en utfordring i hverdagen. Samme undersøkelse viser at 2 av 3 bor i boliger som ikke har tilgjengelig inngangsparti eller utearealer for rullestolbrukere eller personer med annen form for bevegelseshemning. Det trengs et taktskifte i dette arbeidet. Universell utforming er menneskerettigheter og det må behandles deretter. Nå er det på tide med endring. Vi håper på et nytt flertall i Stortinget etter valget for å innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.