Livskvalitet for sarpingene er viktig

av: Jon Henriksen, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Kommunens økonomiske rammer er av mange årsaker utfordrende, men det forhindrer oss ikke å prioritere oppgaver som ikke er lovpålagte. Bakgrunnen for at Sarpsborg Arbeiderparti har en slik innretning på sin politikk, kommer av at vi vil at sarpingene skal trives i kommunen og ha størst mulig livskvalitet i hverdagen.

Et eksempel på trivselstiltak: Det å plante over 8 000 stauder i Kirkeparken var ikke nødvendig, men åpenbart et korrekt vedtak initiert av Sarpsborg Arbeiderparti. Kirkeparken fremstår som en juvel, en slags botanisk hage. Alle hyller tiltaket og arbeidet som utføres. Selv Høyra som i sin tid stemte mot bevilgningene.

Trivselstiltak er også nært knyttet til kultur og idrett. Det å være en levende kulturby, gir kommunens innbyggere gleder både på kort og lang sikt. Det å skape gode opplevelser, gir samhold og glede. Gode og velfungerende lokalsamfunn skapes gjennom alle former for aktivitet.

Kulturtilbudet i Sarpsborg er bredt og godt, og vi vil at det skal utvikles videre. Blant annet skal fritidsklubbene styrkes og videreutvikles, samt at vi vil legge til rette for videre satsing på E-sport. Vi vil at kulturskolen skal etablere samarbeid med korps og skoler, slik at rekrutteringen blir bedre.

Satsingen på Olavsdagene skal fortsette, kulturskolen for eldre skal videreføres og det samme med Litteraturuka, som er sprunget ut av Bokmessa. Den eldste i Norge.

 Oversikten over gode tiltak som vi ønsker å prioritere innen kultursektoren er lengre enn dette. Velgerne skal uansett vite Sarpsborg Arbeiderparti skal påse at kulturen ikke blir stemoderlig behandlet de neste fire åra.  Samspillet med aktører, samt informasjon ut til kommunens innbyggere, skal bli enda bedre.

Jon Henriksen

Jon Henriksen, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Idretten står også meget sterkt i Sarpsborg. Vi har utøvere og lag på toppnivå i flere grener. Sarpsborg Arbeiderparti skal spille på lag med idretten og frivilligheten, for dette dreier seg ikke bare om glede og trivsel for utøverne. Alle andre involverte får også gode opplevelser gjennom idrett og frivillighet.

Stadion-området vil vårt parti gjerne utvikle til en fullverdig idrettspark. Ny idrettshall i kommunens vestlige del, etablere flere lavterskeltilbud i nærmiljøene og styrke de kommunale støtteordningen, slik at enda flere barn og unge kan drive idrett, står høyt på prioriteringslista.

Utvikling av anlegg er viktig. En ny Sarpsborg Arena, utvikling av tomta der Sparta Amfi ligger og en videreutvikling av Stadion-området sammen med blant annet Sarpsborg 08, vil kunne gjøre Sarpsborg enda mer attraktivt. Ikke bare for dagens innbyggere, men kan også bidra til at andre vil flytte til kommunen. Et konstruktiv samarbeid med blant annet Sarpsborg Idrettsråd blir her viktig.

I dagens samfunn vil kultur, idrett og frivillighet være grunnpilarene for at vi alle skal kunne trives. Av grunn skal Sarpsborg Arbeiderparti bidra til å støtte oppunder virksomheten til alle lag og foreninger innenfor forsvarlige rammer. Dette dreier seg om investeringer som skapere trivsel, mestring og virker positivt på folks fysiske – og psykiske helse.