Ludvig Enge -en mann av folket!

Varaordfører Linda Engsmyr holdt appell ved Ludvig Enges bauta 1.mai

Linda Engsmyr

Ludvig Enge var en mann av folket og for folket, han dedikerte hele sitt voksne liv til å endre og bedre arbeidsvilkårene til de ansatte.Han ble født på Vik i Helgeland, men flyttet senere til Sarpsborg og begynte å arbeide ved Borregaard.

Ludvig begynte å jobbe som elektriker og det var nok på gulvet han trivdes best sammen med sine kollegaer. Borregaard med sine flere hundre ansatte hadde behov for en fagforening, en forening som skulle i vare ta arbeidernes rettigheter og Ludvig Enge var den rette mann til å få til dette.

1901 var den første fagforeningen ved Borregaard et faktum. Mange av oss som er aktive i dag i fagforeninger eller politiske partier kan takke slike menn som Ludvig Enge for det grunnlaget de la for oss og som vi har bygd vider på. Men det er en jobb vi ikke blir ferdige med, vi er avhengig at våre kommende generasjoner tar dette arbeidet videre.

At Ludvig var en organisasjons mann er det vel ingen tvil for i 1903 var han med på å stifte Sarpsborg Arbeiderparti. Å ta verv og engasjere seg i samfunnet var viktig, industrien blomstret og Norge var i vekst å ta et verv som Ludvig og mange andre gjorde på 1900 tallet var viktig, men det er like viktig nå. Vi må ikke la andre ta valgene for oss, vi må selv engasjere oss å stå opp for det vi mener er riktig. Det var dette Ludvig gjorde han tok et valg og han ville forme samfunnet han skulle leve i.

Han hadde et stort engasjement lokalt i Sarpsborg fra 1905 til 1918 hadde Ludvig flere tunge og viktige verv som ordfører, borgermester bystyret og formannskapsmedlem.Fagforenings og parti mannen Ludvig var klar for andre oppgaver og når han fikk mulighet til å representere sin hjem by og fylke på Stortorget så var han klar.

Jeg har ofte lurt på hvordan det var å være samfunns engasjert på den tiden, hvilke hindringer møtte de, hvordan så de for seg at samfunnet skulle være? Nå står jeg her over hundre år etter Ludvig Enges storhetstid og jeg mener vi har noe av de samme utfordringene.

Ja, lønningene og arbeidstiden har endret seg. Men de generelle arbeidsvilkårene og rettighetene der har vi fortsatt ett godt stykke arbeid igjen.

Vi trenger en regjering som setter arbeidstakeren i førersetet og som ikke bare tenker profitt og skattelette til de som har mest.

Bare en slik etter min mening enkelt sak, som lik lønn for likt arbeid, når skal vi komme dit?

Ludvig Enge var en fremtidsrettet mann som jobbet for at andre skulle få det bedre.Og vi er takknemlige for den jobben han gjorde.Som den foregangsmann som han var.

Ønsker dere en god 1 mai.