To barneskolejenter sitter og jobber på pultene sine. Foto: Øivind Haug

LYKKE TIL MED FØRSTE SKOLEDAG!

Vår listekandidat, og utvalgsleder for kultur og oppvekst, Therese Thorbjørnsen ønsker alle lykke til på første skoledag og skriver om skolepolitikken Sarpsborg Arbeiderparti går til valg på.

Therese Thorbjørnsen

Husker du din første skoledag? Jeg husker min aller første skoledag på Hafslund barneskole veldig godt. Jeg husker klærne som mamma hadde kjøpt til meg, ranselen og pennalet som var nyinnkjøpt og jeg husker sommerfuglene i magen. Jeg husker klasserommet mitt, de nye klassekameratene mine og navneskiltet hvor det stod: Therese. Ikke minst så husker jeg læreren min, Lillemor. Hun tok imot meg med verdens tryggeste smil og viste meg pulten min. Det kriblet i magen og jeg var veldig spent på alt jeg skulle lære. Endelig skulle jeg lære å lese, skrive og regne.

Jeg ønsker alle elever i Sarpsborgskolen velkommen til et nytt skoleår og til alle dere førsteklassinger som er klar for deres første skoledag, lykke til!

I dag skal våre lærere og ansatte rundt omkring på våre skoler ta imot ca.6500 elever. 644 av dem er på skolen for aller første gang. De skal få hilse på den nye læreren sin, nye vennskap skal starte og det skal være lek og læring om hverandre. Barna våre tilbringer mange timer hver dag på skolen. Det forplikter oss som skoleeiere, og det krever at vi har noen ambisjoner for Sarpsborgskolen. Arbeiderpartiet har de ambisjonene og vi går på valg med et program de neste fire årene som er på Barnas side.

Arbeiderparti vil satse på barna våre. Det skal være trygt, godt og morsomt å vokse opp i Sarpsborg. Vi er opptatt av at alle barn skal lykkes i Sarpsborgskolen, at de skal ha en trygg og god oppvekst der vi legger til rette for utvikling. Arbeiderpartiet vil ha en god offentlig skole. Vi mener at den offentlige skolen er selve bærebjelken i fellesskapssamfunnet. Den sikrer et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi.  

Arbeiderpartiet vil ha skolemat i Sarpsborgskolen. Vi vet at mange barn ikke har med seg mat på skolen. Samtidig vet vi hvor viktig skolemat er for helsa, for læring og for det sosiale miljøet. Derfor vil vi sette skolemat på dagsorden. Å sørge for at barna våre får i seg sunn mat i løpet av skoledagen er bra for folkehelsa, og vi vet at det gir bedre læringsresultater. Vi startet dette allerede i inneværende periode og mange av skolene våre er allerede i gang- vi vil fortsette med det arbeidet de neste fire årene.

Arbeiderpartiet ønsker leksebevisste skoler i Sarpsborg. Vår jobb som skoleeier er å gjøre framtidas barn og unge rusta for livet videre. Da må vi også ha en skole der vi tør å se på endringer og nye måter å jobbe på. Vi mener ikke at du skal slippe å lære- men at du skal kunne gjøre unna arbeidsdagen din i skoletiden. Vi ønsker å se på dette i god dialog med lærere, elever og foresatte.

Arbeiderpartiet vil styrke barnas digitale ferdigheter og oppfordre skoler til å bruke koding i relevante fag og vi vil sørge for at alle elever i Sarpsborgskolen skal ha nettbrett eller PC.

Arbeiderpartiet mener at tidlig innsats skal stå sentralt i Sarpsborg skolen. Noen elever vil på et eller annet tidspunkt trenge litt ekstra støtte, enten de kanskje har forsinket språkutvikling eller blir hengende etter i noen fag. Da skal vi legge til rette for at våre barn og unge skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Arbeiderpartiet vil ha fokus på folkehelse. Vi vil utvikle skolebyggene og uteområdene våre som viktige nærmiljøarenaer. Fysisk og psykisk helse for våre barn er viktig, og det et mål at alle våre skoler og barnehager blir sertifisert som helsefremmede i løpet av de neste fire åra.

Arbeiderpartiet ønsker i utgangspunktet gratis SFO for alle elever, men erkjenner at dette må gjøres gjennom et lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid. Derfor vil vi i første omgang arbeide for å fortsette å holde SFO prisene nede og vi vil se på muligheten for å innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Det er dette å være på barnas side handler om for Arbeiderpartiet. Å aldri senke ambisjonene. Men alltid å løfte barna.