Mangfoldsbyen Sarpsborg

Krf har i Sarpsborg bystyre løftet opp debatten om seksualopplæringen som gis i skolen og arbeidet som gjøres i våre barnehager og skoler rundt temaet kjønns- og seksualmangfold. Vi ønsker med dette å vise at vi står samlet rundt viktigheten av at ansatte i Sarpsborgs barnehager og skoler møter alle ansatte, foreldre og barn med trygghet og kompetanse innenfor også disse temaene. Vi ønsker at våre barn skal vokse opp i et samfunn hvor de føler seg sett og hørt, og hvor de blir møtt med trygghet fra voksne i barnehagen og i skolen uavhengig av kjønn, legning, nedsatt funksjonsnedsettelse osv.

Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordnet alle andre verdier. Alle mennesker fortjener respekt og å bli anerkjent som den de er eller den de føler seg som. Ingen skal måtte leve et liv i skam fordi de ikke føler seg anerkjent eller er redd for å ikke bli «godkjent» som den de egentlig er.

Vi opplever debatten Krf løfter opp som et forsøk på å redusere menneskers levde liv til ideologi. Dette er et gammelt triks for å slippe å forholde seg til at det er mennesker man kritiserer. Vi mennesker er ikke satt her på jorda for å dømme de som er annerledes eller de som lever et annet liv enn oss selv. Nestekjærligheten er så viktig. Alle menneskene som lever blant oss, trenger anerkjennelse og hverdagene våre består av mangfoldige menneskemøter.

Barn er fordomsfrie. Det er vi voksne som skaper fordommer og derfor er det også vi voksne som må gå fremst i å møte alle mennesker uavhengig av hvor de kommer fra, hvem de forelsker seg i eller hvilken fysisk eller psykisk helse man har med respekt og annerkjennelse. Vi mennesker er mer enn biologi og det handler til syvende og sist om å være medmennesker.

Lærerutdanningen skal sikre at våre fremtidige lærere får den nødvendige ferdighet, kunnskap og kompetanse som en lærer må ha for å skape et trygt psykososialt skolemiljø og forebygge og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Kunnskap er nøkkelen til forståelse og et mangfoldig samfunn. Å møte barn og unge i dag er annerledes enn hva det var for 10, 20 eller 50 år siden. Samfunnet har endret seg. Derfor er det fint at læreplanene har endret seg med tanke på disse temaene.

Psykisk helse er et perspektiv som må løftes inn i denne debatten. Psykisk og fysisk helse, livskvalitet, trivsel og mestring bygges gjennom hele livet. Som politikere bør vi prioritere forebyggende tiltak. Rosa kompetanse, som Krf stiller sterke spørsmålstegn ved, tilbyr kurs og faglig påfyll rettet mot de som jobber med mennesker for å gjøre dem trygge i profesjonsutøvelsen når de for eksempel møter et barn med to mammaer eller to pappaer. Kursene finansieres av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Vi mener at det ikke er grunn til å stille Rosa kompetanse i et slik lys som Krf velger å gjøre.

Mennesker som møter tjenester de får av det offentlige, inkludert kommunale, har rett til å bli møtt som de er og anerkjent som de er – av profesjonsutøvere som har kunnskap om deres liv og hvordan de best bør møtes.

Det er viktig at våre barn og unge er rustet for å leve livene sine i deres tid, ikke i det som var vår tid eller i fortiden. Det trengs tydelige og trygge voksne i den byen barna våre vokser opp i, og ikke minst så trengs det voksne som ser hvor viktig, unikt og dyrebart mangfoldet vårt er. Voksne skal bygge broer til de unge, skape aksept og gi våre barn og unge tryggheten om at de er mer enn bra nok akkurat sånn som de er.

Vi ønsker at Sarpsborg skal være en mangfoldsby, en by hvor det er plass til alle og en by hvor vi kan stå sammen som medmennesker for at alle skal føle seg trygge.

Desiré Craggs, Arbeiderpartiet

Henriette Holt Gausdal, Senterpartiet

Helene Winther Gjerløw, MdG

Emil Engeset, Høyre

Marthe Bastøe, Rødt

Kristine Gustavsen, SV

To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug