Marcus Thrane - 200 år i dag!

Marcus Thrane har i dag sin 200-fødselsdag. I den forbindelse har Desire Craggs holdt en appell for å hedre hans dag. Nedenfor kan du lese teksten som hun har skrevet!

Marcus Thrane

Marcus Thrane - bilde er lånt fra store norske leksikon

Det er i dag 200 år siden Marcus Thrane ble født. Thrane ble født inn i en velstående familie, men han hadde ingen velstående oppvekst. Familie og venner sørget for han og søsknene hans under oppveksten etter at faren hans ble tatt for underslag i den norske bank hvor han arbeidet.

Thrane tok etter hvert artium, startet på teologi studiene, men avbrøt disse og bestemte seg for å starte privatskole. Etter nærmere 8 år hvor han forsøkte å få privateskoleforetaket til å fungere på ulike steder, ga han opp og reiste til Drammen i 1848. Dit reiste han med sin familie. For underveis i disse 8 årene hadde han møtt Josefine som han giftet seg med og fikk 7 barn med.

Marcus Thrane gikk nå inn i en periode av livet som ville få store konsekvenser for han og hans familie, men som også ville bli det som han er mest husket for i dag.

Februarrevolusjonen i Frankrike i 1848 ga Thrane inspirasjon med sine ideer om allmenn stemmerett og bedre vilkår for arbeiderne. Senere samme år starter Thrane, sammen med andre, opp foreningen Drammens Arbeiderforening. Deretter er Thrane en pådriver for oppstarten av arbeiderforeningen i Kristiania i begynnelsen av 1849. Dette er oppstarten til en stor utbredelse av arbeiderforeninger på Østlandet.

Igjennom Arbeider-Foreningernes Blad, hvor Thrane var redaktør, var Thrane en samfunnskritisk røst. Hans overordnede mål var allmenn stemmerett. Ut i fra dette vokste Thranebevegelsen seg, og myndighetene fryktet at dette vil føre til opprør av samme type som man hadde sett i Frankrike og andre Europeiske land i slutten av 1840-årene.

I 1851 møttes representanter fra bevegelsen til landsmøte. Dette møtet ble på mange måter Thranes bane. Rykter i etterkant sa at møtet vedtok en revolusjonsstrategi, og Thrane, sammen med flere andre i bevegelsen, ble arrestert.

Thrane ble sittende 4 år i varetekt, og fikk deretter en Høyesterettsdom på 4 års straffearbeid. Dette til tross for at etterforskningen viste at han ikke hadde argumentert for revolusjon.

Etter at Thrane kom ut av fengslet i 1858, var det lite igjen av bevegelsen han hadde bygget opp. Noen få år senere dør hans kone, og Thrane emigrerte så til Amerika sammen med de 5 gjenlevende barna sine. Thrane ser Norge igjen kun noen få måneder i 1882-1883, og dør så i Amerika i 1890.

Thranes kamp for det han trodde på, og hans arbeid for å organisere arbeidere, har ikke bare hatt en betydning for arbeiderbevegelsen; det har hatt en stor betydning for utviklingen av samfunnet vårt.

Samfunnet vårt har kommet langt siden Marcus Thranes tid. Og han hadde nok vært glad for alle de sakene han kjempet for, som på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble gjennomført.

Jeg tror dog at Marcus Thrane hadde sett at vi selv i dag, i 2017, har områder vi må kjempe videre for. For frihet, likhet og solidaritet er ingen selvfølge. Alt vi til nå har fått, har blitt kjempet frem. Det er vår oppgave å jobbe videre med vår politikk for å sikre at våre grunnverdier vil kunne skape et samfunn for fremtiden som er bygd opp rundt et demokratisk samfunn med ytringsfrihet i Marcus Thranes ånd.

Så! Gratulerer med 200-års dagen Marcus! Mon tro hva du hadde sagt hvis du hadde fått vite at du hadde en gate oppkalt etter deg selv i Sarpsborg!