Mat er viktig i eldreomsorgen i Sarpsborg

av: Arne Holmstøen

Kommunevalget 2023 var et verdivalg som tydelig viste forskjellene mellom et rød/grønt og et borgerlig styre. Arbeiderpartiet gikk til valg for å styrke fellesskapsløsningene og at grunnleggende helse- og omsorgstjenester er fellesskapets ansvar. Høyre gikk til valg på privatisering av velferden og at private aktører i større grad skal få slippe til innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Dette grunnleggende skille kom tydelig fram da Utvalg for velferd og folkehelse den 24. oktober behandlet oppstartsnotat om framtidig kjøkkendrift i kommunen.

I dag produseres varmmat til kommunens sykehjem, helsehus, bofellesskap og hjemmeboende ved Tingvoll kjøkken. Produksjonskjøkkenet ligger i underetasjen av Tingvoll sykehjem, men både selve lokalene og produksjonsutstyret er i dårlig stand. Utfordringene på Tingvoll kjøkken kan ikke løses med mindre utbedringer eller oppussing.

Kommunedirektøren anbefalte derfor å utrede to ulike alternativer i arbeidet med framtidig kjøkkendrift; bygge nytt produksjonskjøkken etter kok/kjøl prinsippet eller kjøpe tjenesten levering av middag etter kok/kjøl prinsippet av ekstern leverandør.

Trygghet for våre eldre, trygghet for våre ansatte Arbeiderpartiet er opptatt av at eldre i Sarpsborg skal ha et godt mattilbud. God og ernæringsriktig mat er viktig for eldres velvære, trivsel og dermed helse. Arbeiderpartiet mener at produksjon av varmmat til kommunens sykehjem, helsehus, bofellesskap og hjemmeboende skal skje i kommunal regi.

Det skal vurderes om bygging av nytt produksjonskjøkken kan sees i sammenheng med planlagt utbygging av Haugvoll sykehjem.

Kommunalt produksjonskjøkken sikrer kommunale arbeidsplasser og viderefører erfaring og kompetanse. Tingvoll kjøkken har også i mange år vært en viktig arbeidsplass og arena for lærlinger. Dette bør ivaretas for framtida. Produksjonskjøkken i kommunal regi gir samtidig bedre fleksibilitet med hensyn til å møte ulike behov for spesialkost og dietter.

Mennesker foran penger Arbeiderpartiet og SV mener kommunedirektøren både må utrede produksjonsformen kok/kjøl og kok/server. Sistnevnte produksjonsform har en forebyggende effekt med daglig leveranse av varmmat til hjemmeboende. Den sosiale og helsemessige verdien av dette må vurderes opp mot eventuelle merkostnader ved daglig matutkjøring til hjemmeboende.

Arbeiderpartiet og SV mener at flere ting må sees på før vi tar en avgjørelse, både når det gjelder serveringsform, hva som er best for våre eldre og ikke minst bør det sees i sammenheng med den utbyggingen som er planlagt på Haugvoll.

Arbeiderpartiet setter mennesker foran pengene. Dessverre ble vi nedstemt av de borgerlige partiene.

Arne Holmstøen, varamedlem til Utvalg for velferd og folkehelse

 

Portrett Arne Holmstøen