Med hjerte for Ukraina

Av: Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat

For nøyaktig ett år siden rullet de første russiske stridsvognene over Ukrainas grenser. Hver dag siden har en brutal angrepskrig blitt kjempet på europeisk jord, og de menneskelige lidelsene har vært enorme. Titusener har mistet livet, hele byer og landsbyer har blitt teppebombet og millioner av mennesker har blitt drevet på flukt. Mange av de har kommet hit til Sarpsborg, til Østfold og til Norge, og flere vil komme så lenge Russland angriper Ukraina.  

10.mars i fjor samlet sarpingene seg til fredsmarkering for Ukraina. Det ble en sterk opplevelse når flyktninger som akkurat hadde kommet hit til Sarpsborg fortalte om krigens første dager og flukten fra et land i krig. Det var godt å se så mange sarpinger samlet i solidaritet med Ukraina. Side om side gikk vi nedover gågata. Plakater, flagg og fakler ble løftet opp som et symbol for solidaritet og fellesskap. For krigen som kjempes i Ukraina kjempes ikke bare for ukrainernes hjemland, den kjempes også for vår felles trygghet og sikkerhet.

Russlands krig mot Ukraina er en krig mot våre demokratiske verdier og internasjonale regler. Det er disse prinsippene Putin nå angriper, og et av våre viktigste bidrag må være som en trygg mottaker av mennesker som trenger vår beskyttelse.

Det vil alltid være et før og etter 24. februar. Russlands ulovlige angrepskrig angår også oss. Den angår oss som tror på demokratiet og felles spilleregler for verdenssamfunnet. Vi som er avhengige av at folkeretten respekteres. Ukrainernes frihetskamp er også vår frihetskamp.

Forrige uke samlet statsminister Jonas Gahr Støre samtlige partier på Stortinget, med unntak av Rødt, bak seg til Nansen-programmet. 75 milliarder kroner vil bli brukt de neste fem årene for å bistå ukrainerne militært og humanitært, i deres kamp mot russisk aggresjon og til gjenoppbygging av landet. Signalet Nansen-programmet gir er viktig, fordi det viser at vi står sammen på tvers av politiske skillelinjer her i Norge. 

Vi skal sørge for rask bosetting for de flyktningene som kommer hit til Sarpsborg. Sammen med frivilligheten skal vi sørge for rask integrering. Sammen med våre dyktige ansatte i barnehagene og i skolene skal vi sørge for språkopplæring og inkludering av barn og unge, og sammen med lokalt arbeids- og næringsliv vil vi jobbe for at de får en meningsfylt arbeidshverdag.

I vårt lokalsamfunn, og i våre nabolag skal alle som kommer til oss føle seg hjemme, oppleve å bli inkludert og kjenne på at de er en del av et større fellesskap. Sammen skal vi sørge for at Sarpsborg skal være et trygt sted for mennesker på flukt.

Vi må alle bidra for de som kommer hit til oss, det er et felles ansvar vi som medmennesker har. Her hjemme er det fortsatt noen som husker hvordan det var da vårt land ble angrepet og det var vi som måtte flykte. Krigen i Ukraina vekker et gufsent minne og vårt ansvar er å lære av historien så den ikke gjentar seg.

Et år med krig er et år for lenge.

Foto: Vetle Magelsen