To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Med Jonas som statsminister hadde Sarpsborg hatt bedre kommuneøkonomi!

Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget

Det betyr noe om hvem som styrer landet.Med en Arbeiderpartiledet regjering og med Jonas som statsminister ville Sarpsborg hatt mer enn 25 millioner mer å rutte med i budsjettet i frie inntekter.

Arbeiderpartiet har lagt fram sitt alternative budsjett og en av partiets store satsinger er på kommunene. Vi ser og hører de utfordringene kommunene står ovenfor. Vi har en regjering som i 7 år bevisst gjort det tøffere i kommunene.

Arbeiderpartiet lytter til de med skoa på og tar kommunene på alvor. Hvert år har vi foreslått i Stortinget å bevilge om lag 3 milliarder mer til velferdsoppgavene i kommunene enn hva regjeringen har foreslått. 2021 er ikke noe unntak og vi foreslår pånytt å gi kommunene et økonomisk sårt tiltrengt løft.

For AP er vår felles velferd viktigere enn skattekutt til landets aller rikeste personer, for AP handler det om mer rettferdig fordeling og at kommunene skal ha mulighet til å utvikle kvalitet i sine tjenester.

3,5 milliarder mer til kommunene

Her er Arbeiderpartiets opplegg for kommunene:

- Styrke kommunenes frie inntekter: 2,45 milliarder

- Styrke fylkeskommunenes frie inntekter: 600 millioner

- Reversere endringen på ressurskrevende brukere: 300 millioner

- Øke klimasats: 100 millioner

Til sammen blir det nesten 3,5 milliarder kroner mer enn med regjeringens opplegg.

-«Kommuneøkonomi». Det er kanskje et grått og trist ord, som mange kanskje tenker er fjernt. Men det omtaler noe av det viktigste i livene våre. Det er lærere, helsefagarbeidere, sykepleiere, eldreomsorg, kulturtilbud - veldig mye av det som skaper et lokalmiljø og en god kommune, sier Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre