Mer enn bare jernbane

Av: Joakim Stubberud, nestleder Sarpsborg Arbeiderparti

Joakim stubberud

Det vies mye tid og oppmerksomhet til jernbanesaken nå om dagen og det kan virke som at det er det eneste politikerne tenker på. Jeg forstår at det diskuteres, for det er en viktig sak som berører mange. Jon Jacobsen påpeker i SA 13. Mars, at det behandles en rekke saker i bystyret i løpet av et år, for ikke å snakke om en valgperiode over fire år. Jeg har derfor lyst til å fortelle litt om hva Sarpsborg Arbeiderpartiet går til valg på for våre eldre.

Sarpsborg er en by det skal være godt å bli gammel i. Trygghet i hverdagen og muligheten til å delta i aktiviteter og være sosial er avgjørende for god livskvalitet. Vi vil fortsette overgangen fra en heldøgnsbasert eldreomsorg til en aktiv alderdom hvor eldre er sjef i eget liv, samtidig som vi fortsetter å styrke kvaliteten på sykehjemmene. Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til Sarpsborgs innbyggere. Det fellesskapet bruker på velferd bør gå til best mulig kvalitet på tjenestene våre. Sarpsborg Arbeiderparti ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Vi ønsker gode offentlige tilbud som omfatter alle og sier et klart og tydelig nei til privatisering.

Sarpsborg Arbeiderparti vil legge til rette for at eldre mennesker kan bruke sin kunnskap og ressurser som de har opparbeidet seg igjennom et langt liv. For oss er det viktig å redusere ensomhet blant eldre og vi vil tilrettelegge for mer samfunnsdeltakelse gjennom ulike aktivitetstilbud i Sarpsborg. En aktiv alderdom er viktig og vi vil legge til rette for kulturtilbud, dagsenter og sosiale møteplasser for eldre i hele kommunen vår.

Sarpsborg Arbeiderparti vil legge til rette for at folk kan bo lengst mulig hjemme. De neste fire åra vil vi få 165 flere innbyggere over 80 år. Etter 2023 vet vi at vi vil møte en enda sterkere vekst i antall eldre innbyggere. Det vil medføre ytterligere press på kommunens omsorgstjenester, og det er avgjørende at vi klarer å gjøre de riktige grepene. Det betyr en styrket satsing på velferdsteknologiske løsninger i årene som kommer. Fremover skal vi utvikle korttidsavdelinger for hjemmeboende, en virtuell korttidsavdeling- med vekt på avstandsmåling og digital kommunikasjon. Det er nytt og innovativt. Her skal Sarpsborg vise vei.

I Sarpsborg har vi flere sykehjemsplasser sammenlignet med andre kommuner man kan sammenligne seg med. Vi har i dag full eneromsdekning på våre lagstidsplasser. Vi skal fortsette å styrke kvaliteten på sykehjemmene våre. Det er nå satt av over 100 millioner til å utvide Haugvoll sykehjem. Det gjør vi fordi vårt mål er å sikre best mulig tjeneste for våre innbyggere. Det gjør også hverdagen enklere for de dyktige ansatte som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Vi er et ansvarlig styringsparti som har styrt i 106 år, det skal vi fortsette med, fordi vi har de beste løsningene for vår by. Med stolt fortid, skaper vi framtidas Sarpsborg!