Tre helsearbeidere står utenfor et sykehus. Foto: Øivind Haug

Mer penger til forskning på kvinnehelse!

Av: Mona Brevik, bystyrerepresentant

8 mars er fortsatt en av de største internasjonale dagene som markeres over hele verden. Mange kvinner og jenter blir fortsatt diskriminert basert på kjønn rundt om i verden. Vold i hjemmet, lavere lønn, mangel på rett til utdanning og helsetjenester. Derfor er dagen fortsatt svært viktig for å fremme kvinners posisjon i samfunnet.

FNs Bærekraftsmål 5 handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling og fred.

Samfunnet er i stadig utvikling og andre temaer gjør at det det fortsatt er store forskjeller. Derfor er et av årets tema for 8 mars utrolig viktig:

Digitalisering:

Samfunnet og livet vårt avhenger av internett, og i store deler av verden brukes internett til å utføre hverdagslige oppgaver som å bestille legetime eller gjennomføre en banktransaksjon.  37 % av kvinner er ikke-digitale. 259 millioner færre kvinner enn menn har tilgang til internett, til tross for at kvinner utgjør nesten halvparten av verdens befolkning.  

Dersom kvinner ikke har tilgang til internett, og ikke føler seg trygge på nettet, er de ikke i stand til å utvikle de nødvendige digitale ferdighetene for å engasjere seg i digitale rom. Dette reduserer mulighetene deres til å forfølge karrierer innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Å bringe kvinner inn i teknologien resulterer i mer kreative løsninger, og gir større muligheter for innovasjoner som møter kvinners behov og fremmer likestilling.  

Temaet utforsker virkningen det digitale kjønnsgapet har på sosiale og økonomiske ulikheter, og vil samtidig rette søkelys mot viktigheten av å beskytte rettighetene til kvinner og jenter i digitale rom.

Det trengs mer penger til kvinnehelseforskning!

Et annet tema som regjeringen nå setter fokus på, er kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Rapporten er klar:

"Kvinnehelse har lav status. Manglende samordning. Sviktende kunnskapsbro. Kvinners stemmer får lite gjennomslag. Kunnskapsgrunnlaget er på plass og nå må det settes inn tiltak."  

Flere tiltak er forslått, nå må vi jobbe for at tiltak og penger kommer på plass.

8 mars handler om mangfold, og fortsatt er det mange kampsaker både nasjonalt og internasjonalt.  8 mars er en viktig dag for å minne oss alle på at vi må jobbe med dette hele året.

Mange flotte arrangementer denne dagen som gir oss inspirasjon til å gjøre nettopp det.

Håper flere lar seg inspirerer så vi i fellesskap kan fortsette å løfte kvinners rettigheter.

8 mars er fortsatt en markering som trengs i vårt samfunn!

Gratuler med dagen!

Mona Brevik