Metoo i skolegården!

Av: Sindre Martinsen-Evje og Therese Thorbjørnsen

Metoo i skolegården

For en tid tilbake fikk tre 14-åringene Ea, Ellisiv og Ella  mye oppmerksomhet for sitt innlegg «Billig» og «pulbar» – #metoo kom aldri til skolegården, der de krever handling mot seksuell trakassering og slutt på språkbruk som «hore» og «slut» i skolen. Dette er et engasjement vi tar alvorlig og tok i dag en prat med Ungdommens bystyre rundt dette.

Hore, fitte, jævla homo, jøde- er noen av slengordene ungdommens bystyre fortalte oss var vanlige ord å høre i skolegården. Vi fikk en god prat rundt holdninger og hva vi sammen kan gjøre for at dette ikke skal være akseptabelt i skolegårdene i Sarpsborg.

Innsatsen for et åpent og inkluderende fellesskap må begynne i skole og barnehage, med høy bevissthet, aktivt holdningsarbeid og tydelig nulltoleranse mot alle former for trakassering. På Stortinget har Arbeiderpartiet foreslått å gi alle ansatte i skolen mer kunnskap om å forebygge mobbing og seksuell trakassering gjennom et bredt kompetansehevingsprogram, at Elevundersøkelsen må ha spørsmål om seksuell trakassering slik at vi får mer kunnskap om omfanget, styrke fagmiljøene som har spisskompetanse på området og gi mer ressurser til organisasjonene som jobber mot mobbing, trakassering og diskriminering i skole og barnehage.

Vi ønsker å ta tak i dette i Sarpsborg og vi skal fortsette å jobbe videre sammen med ungdommens bystyre. Sammen skal vi arbeide for bevisstgjøring i skolegården og komme med konkrete tiltak!

Sindre og Therese