Skolemat

Mette barn lærer best!

Vår listekandidat, Desiré Craggs, skriver om at gratis skolemat er for viktig til at vi kan vente på et regjeringsskifte!

Desiré Craggs

Hver dag kommer hver tiende elev i 6.klasse på skolen uten å ha spist frokost.En av syv har ikke med seg matpakke.Mange barn i skolen går sultne gjennom hele skoledagen.Disse barna fortjener et samfunn hvor de blir sett, hvor de får de samme mulighetene som alle andre og det uten at de opplever å bli sosialt stigmatisert.Ved å innføre et gratis måltid i skolen ønsker vi å skape et fellesskap der alle er inkludert. Vi ønsker å sikre at våre elever har de beste forutsetningene for å lære – og vi vet at hverdagen er hektisk for mange barnefamilier. Vi mener at gratis måltid på skolen vil ha stor betydning for de barna som virkelig trenger det – og vil gjøre at foreldre slipper å lure på om barnet husket å ta med matpakken på skolen. Vi tror at skolemat er viktig for framtidas skole!Visste du at Norstat sin undersøkelse for Mills i 2017 viste 51 prosent av de ansatte i grunnskolen opplever daglig eller flere ganger i uken at elever er ukonsentrerte fordi de ikke har spist tilstrekkelig mat i løpet av skoledagen? Vi mener at dette er viktig – og dette kan vi gjøre noe med!

For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig å gå foran lokalt. Vi mener at vi ikke kan vente på et regjeringsskifte før vi starter innføring av skolemat i våre skoler. Derfor går Sarpsborg Arbeiderparti til valg på at vi skal sette i gang med prøveprosjekt i våre skoler.

For framtidas Sarpsborg-skole kan vi være med å påvirke!